Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Structural design of the lattice four-legged steel telecommunication tower with a hight of 42 m

Emilia Żaczek

Abstract

The subject of the present thesis is the structural design of the steel telecommunication tower with the height of H=42,00m and a spatial braced frame structure. Cross-section of the tower is a square with axial dimension of the base equal to 6,1m. For the static scheme of the designed structure, it is assumed as a spatial truss cantilever that is anchored in four independent reinforced concrete foundations under each leg. The construction is divided into seven segments with the height of 6,00m each. The lower part of the tower up to the height of 36,00m has a constant convergence equal to 5%, while the legs of the upper part are designed as parallel. It is assumed a cross-bracing type for the sides of the tower, in which the diagonals are subjected to compression and tension. The leg members and the diagonal bracing members are designed from steel hot-rolled circular hollow sections (CHS), while the horizontal bracing members are made of hot-rolled channels and angles. The joints between the legs are made by means of bolts and flanged plates, welded to their ends. In case of joining the diagonals to the main legs, gusset plates and single-sheared bolts are used. The tower is made of steel grade S235J2H (hollow sections) and S235J2 (open sections). The first part of the thesis is an overall description of the designed structural system. The second part contains load specification for the tower. In the next chapter there are results of static analysis, design calculations and accompanying assumptions. The last part involves construction drawings and details. The static analysis was carried out by means of Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2016. The structure is designed for Ultimate Limit State and Serviceability Limit State criteria.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Emilia Żaczek (FCE) Emilia Żaczek,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Projekt stalowej konstrukcji trzonu wieży telekomunikacyjnej, czteropasowej, o wysokości 42 m
Supervisor
Wioleta Barcewicz (FCE/ICE) Wioleta Barcewicz,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
07-07-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
DIL-4320
Reviewers
Wioleta Barcewicz (FCE/ICE) Wioleta Barcewicz,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE) Stanisław Jan Wierzbicki (FCE/ICE) Stanisław Jan Wierzbicki,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
wieża telekomunikacyjna, wieża czteropasowa, konstrukcja stalowa, kratownica przestrzenna, Eurokod
Keywords in English
four-legged telecommunication tower, steel structure, spatial truss, Eurocode
Abstract in Polish
Tematem niniejszej pracy dyplomowej jest projekt konstrukcyjny trzonu stalowej wieży telekomunikacyjnej o wysokości H = 42,00 m o konstrukcji kratownicy przestrzennej. Przekrój poprzeczny wieży stanowi kwadrat o wymiarze osiowym podstawy równym 6,1 m. Jako schemat statyczny projektowanej konstrukcji przyjęto przestrzenny wspornik kratowy, zakotwiony w czterech niezależnych stopach żelbetowych pod każdym z krawężników. Konstrukcję podzielono na 7 segmentów o wysokości 6,00 m każdy. Dolna część wieży do wysokości 36,00 m posiada stałą zbieżność równą 5%, natomiast krawężniki górnej części zaprojektowano jako równoległe. Przyjęto skratowanie ścian wieży typu X o krzyżulcach ściskanych i rozciąganych. Krawężniki i krzyżulce wieży zaprojektowano ze stalowych rur gorącowalcowanych, słupki i przepony z ceowników gorącowalcowanych, natomiast zastrzały z kątowników. Połączenia między krawężnikami zrealizowane zostały za pomocą śrub i kołnierzy, przyspawanych na ich końcach. W przypadku połączeń skratowania z krzyżulcami zastosowano blachy węzłowe i śruby jednocięte. Do realizacji trzonu wieży przyjęto stal S235J2H (przekroje zamknięte) i S235J2 (przekroje otwarte). Pierwszą część opracowania stanowi opis ogólny projektowanej konstrukcji. Część druga zawiera zebranie obciążeń na elementy konstrukcyjne trzonu. W kolejnym rozdziale zamieszczone zostały wyniki obliczeń statycznych, obliczenia elementów konstrukcji oraz założenia stosowane przy obliczeniach. W ostatniej części zamieszczone zostały rysunki ogólnobudowlane i szczegółowe. Obliczenia statyczne wykonano za pomocą programu Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2016. Wymiarowanie prętów i połączeń konstrukcji przeprowadzono z uwzględnieniem stanów granicznych nośności i użytkowalności.
File
  • File: 1
    praca inż -Żaczek Emilia- 252011.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 12515

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTc8bb268d67fc4a97ad6de4d4d29528a3/
URN
urn:pw-repo:WUTc8bb268d67fc4a97ad6de4d4d29528a3

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page