Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Ocena oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pt."Stacja paliw płynnych w miejscowości Legarda gmina Gostynin

Tomasz Koper

Abstract

-
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Tomasz Koper Tomasz Koper,, Undefined Affiliation
Supervisor
Sławczo Denczew (FCEMP/ICEn) Sławczo Denczew,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
06-07-2009
Issue date (year)
2009
Keywords in Polish
ocena, oddziaływanie na środowisko, stacja paliw
Keywords in English
-
Abstract in Polish
Praca dyplomowa wykonana na studiach stacjonarnych inżynierskich ma charakter analityczny. Przedmiotem pracy jest analiza i ocena wpływu stacji paliw na otaczające środowisko gruntowo-wodne. W pierwszej części pracy jest zawarte studium oparte na pozycjach literaturowych, normach i rozporządzeniach, dotyczące zagadnień realizowanych w części analitycznej. W części praktycznej przeprowadzona jest ocena oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pt."Stacja paliw płynnych w miejscowości Legarda gmina Gostynin.
File
  • File: 1
    Tomasz_Koper.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTc8adf1f15fbd464e92c44f2fe16269d6/
URN
urn:pw-repo:WUTc8adf1f15fbd464e92c44f2fe16269d6

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page