Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Dynamika osuwiska w Lachowicach na podstawie archiwalnych danych fotogrametrycznych

Krzysztof Karwacki

Abstract

Niniejsza praca poświęcona jest określeniu przydatności archiwalnych zdjęć lotniczych w badaniu dynamiki ruchów masowych na przykładzie osuwiska w Lachowicach w województwie małopolskim. Do zbadania ruchu mas skalnych wykorzystano zeskanowane archiwalne zdjęcia lotnicze wykonane w roku 1977 i 2003 pozbawione współrzędnych środków rzutu oraz wykonane kamerą cyfrową zdjęcia z 2009 roku. Po wcześniejszym zidentyfikowaniu punków na wszystkich zdjęciach wykonanych w różnym czasie dokonano pomiaru osnowy na gotowym stereogramie zdjęć z 2009 roku. Takie rozwiązanie pozwoliło uniknąć pomiarów współrzędnych punktów charakterystycznych w terenie widocznych na zdjęciach archiwalnych. W ten sposób zebrany materiał zdjęciowy sprowadzono do jednego układu współrzędnych pozwalając porównanie przemieszczeń w czasie. Korzystając z narzędzi dostępnych w cyfrowej stacji fotogrametrycznej INPHO wygenerowano chmury punktów ze zdjęć archiwalnych. W procesie automatycznej i manualnej filtracji uzyskano punkty leżące na powierzchni terenu, na podstawie których wygenerowano numeryczne modele terenu obrazujące powierzchnię obszaru osuwiska w roku 1977 i 2003. Poprzez odjęcie tych dwóch modeli uzyskano zmianę w profilu pionowym oraz jej zasięg przestrzenny. Analiza objętościowa w oprogramowaniu ArcGIS pozwoliła wyznaczyć obszary z ubytkiem i przyrostem mas skalnych oraz umożliwiła opisanie ich przy pomocy konkretnych wartości liczbowych. W górnej części osuwiska teren maksymalnie obniżył się o 12 metrów a ubytek mas skalnych sięga 178 tys. m3. W dolnej części osuwiska teren maksymalnie podniósł się o 17 metrów, a całkowity przyrost mas wyniósł 190 tys. m3. Druga ścieżka, opisująca zmiany wywołane osuwiskiem, polegała na pomiarze obiektów charaktery-stycznych występujących w jego granicach i na ich podstawie wyznaczeniu poziomych wektorów przemieszczeń. W wyniku tych działań stwierdzono, iż w części południowo - wschodniej przemieszczenia były większe niż w części centralnej co świadczy o różnej dynamice mas skalnych w obrębie osuwiska. Zaproponowane podejście do badania charakteru ruchu mas skalnych kompleksowo opisuje dynamikę procesów osuwiskowych i może być stosowane na innych aktywnych geodynamicznie obszarach.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Krzysztof Karwacki (WGiK) Krzysztof Karwacki Wydział Geodezji i Kartografii (WGiK)
Promotor
Zdzisław Kurczyński (WGiK/ZFTSIP) Zdzisław Kurczyński Zakład Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej (WGiK/ZFTSIP)Wydział Geodezji i Kartografii (WGiK)
Jednostka dyplomująca
Wydział Geodezji i Kartografii (WGiK)
Jednostka prowadząca
Zakład Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej (WGiK/ZFTSIP)
Kierunek / specjalność studiów
, Geodezja i Kartografia
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
20-12-2016
Data (rok) wydania
2016
Recenzenci
Zdzisław Kurczyński (WGiK/ZFTSIP) Zdzisław Kurczyński Zakład Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej (WGiK/ZFTSIP)Wydział Geodezji i Kartografii (WGiK) Michał Kowalczyk (WGiK/ZFTSIP) Michał Kowalczyk Zakład Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej (WGiK/ZFTSIP)Wydział Geodezji i Kartografii (WGiK)
Słowa kluczowe w języku polskim
zdjęcia lotnicze, automatyczne dopasowanie obrazów, numeryczny model terenu, osuwisko, geodynamika
Plik pracy
  • Plik: 1
    K._Karwacki_Dynamika_osuwiskaw_Lachowicach_praca_inżynierska.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 15366

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTc8820d4bfff346df8dcccde890c43519/
URN
urn:pw-repo:WUTc8820d4bfff346df8dcccde890c43519

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony