Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Surveying of drilling tunnels of second line of metro in Warsaw using TBM

Aleksandra Beata Białous

Abstract

The aim of the study was to describe necessary to carry out geodetic works related to the process of tunneling of the central section of the second metro line in Warsaw and the system which guides the boring machine so that the tunnel was built under the proposed location of. The construction of the central section of the second metro line in Warsaw was started in 2011, and was completed in March 2015. A total of 7 stations were built using ceiling suspended method, while the tunnels modern tunneling method - TBM-EPB, which is described in the first part of the work. Then is described stage of assumptions and measurement survey network for the realization of investment and realization of survey network for machine controlling. The main part of the work is a detailed description of the system of VMT GmbH: guiding TBM, system of tunnel lining installation and information and risk management system, supporting the process of drilling a tunnel. In the work also is described the geodetic and geotechnical monitoring performed due to tunneling, monitoring system and made using laser scanning inventory geodesic tunnels, from which you can judge whether the tunnels were constructed in accordance with the project. In the last chapter, there is the summary and conclusions.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Aleksandra Beata Białous (FGC) Aleksandra Beata Białous,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Title in Polish
Obsługa geodezyjna drążenia tuneli II linii metra w Warszawie za pomocą tarcz TBM
Supervisor
Marek Woźniak (FGC/DEIS) Marek Woźniak,, Engineering Geodesy and Control Surveying Systems (FGC/DEIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Engineering Geodesy and Control Surveying Systems (FGC/DEIS)
Study subject / specialization
, Geodezja i Kartografia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
08-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Mieczysław Kwaśniak (FGC/DEIS) Mieczysław Kwaśniak,, Engineering Geodesy and Control Surveying Systems (FGC/DEIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Marek Woźniak (FGC/DEIS) Marek Woźniak,, Engineering Geodesy and Control Surveying Systems (FGC/DEIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
system VMT, TBM, II linia metra, monitoring, skaning laserowy
Keywords in English
VMT system, TBM,II line of metro, monitoring, laser scaning
Abstract in Polish
Celem pracy było opisanie niezbędnych do przeprowadzenia prac geodezyjnych związanych z procesem drążenia tuneli centralnego odcinka II linii metra w Warszawie, systemu który naprowadza maszynę drążącą tak, aby tunel powstawał zgodnie z projektowanym usytuowaniem. Budowę centralnego odcinka II linii metra w Warszawie rozpoczęto w 2011 roku, natomiast ukończono w marcu 2015 roku. W sumie 7 stacji wybudowano metodą podstropową, natomiast tunele nowoczesną metodą tarczową – za pomocą tarcz TBM-EPB, która została opisana w pierwszej części pracy. Następnie opisano etap założenia i pomiaru osnowy realizacyjnej dla potrzeb inwestycji oraz osnowy realizacyjnej dla potrzeb sterowania maszyną. Główną częścią pracy jest szczegółowe omówienie systemów firmy VMT GmbH: naprowadzającego TBM, systemu montażu obudowy oraz systemu zarządzania informacjami, wspomagającego proces drążenia tunelu. W pracy również opisano monitoring geodezyjny i geotechniczny wykonywany ze względu na drążenie tuneli, system monitoringu oraz wykonaną metodą skaningu laserowego inwentaryzację geodezyjną tuneli, na podstawie której można ocenić czy tunele zostały wykonane zgodnie z projektem. W ostatnim rozdziale pracy przedstawiono podsumowanie i wnioski.
File
  • File: 1
    2016_Aleksandra Białous_praca dyplomowa inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13518

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTc856705007a4409b8e493329c4d9381b/
URN
urn:pw-repo:WUTc856705007a4409b8e493329c4d9381b

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page