Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis of a TBM tunneling impact on ground surface

Jakub Hubert Pokropski

Abstract

The subject of this diploma work is to present and compare numerous analytical methods in designating subsidence trough, expanding above the TBM tunneling. Survey on that topic, shows that during urban underground boring works, there is a shallow trough, which shape depends on tunnel’s geometry, the execution method and ground parameters. These topics are issued in the first chapter and the second chapter In the third chapter of the thesis, most common and widely used TBM types are presented. The fourth chapter of the thesis presents multiple ways of calculating and determining the subsidence trough above the shallow tunnel. The fifth chapter contains the main body of the diploma. It focuses on comparison of the results of settlements, measured during TBM EPB drive, that central part of the Warsaw Metro M2 Line. The settlements results are compared with selected analytical methods of determining the trough shape and with finite elements method analysis in the computational program geo5. Last but not least, conclusions that emerged from the calculations are presented in the sixth chapter. At the end (sixth chapter) all the references being used in creating this diploma are indicated.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Jakub Hubert Pokropski (FCE) Jakub Hubert Pokropski,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Analiza niecki osiadania nad tunelem drążonym tarczą zmechanizowaną
Supervisor
Anna Ewa Siemińska-Lewandowska (FCE/IRB) Anna Ewa Siemińska-Lewandowska,, The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
05-07-2019
Issue date (year)
2019
Pages
53
Internal identifier
DIL-5324
Reviewers
Monika Mitew-Czajewska (FCE/IRB) Monika Mitew-Czajewska,, The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)Faculty of Civil Engineering (FCE) Anna Ewa Siemińska-Lewandowska (FCE/IRB) Anna Ewa Siemińska-Lewandowska,, The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
TBM, tarcza EPB, tarcza zawiesinowa, krzywa Gaussa, osiadania, deformacje, analityczne metody obliczeniowe, numeryczne metody obliczeniowe
Keywords in English
TBM, EPB Shield, Slurry Shield, Gaussian curve, settlements, subsidence, analytical methods, numerical methods
Abstract in Polish
Tematem pracy dyplomowej jest ocena głębokości i zasięgu niecki osiadań, która powstaje nad tunelem drążonym tarczą TBM. Jest to element oddziaływania robót tunelowych na istniejącą zabudowę na terenie silnie zurbanizowanym. Badania i monitoring przemieszczeń wykazują, że podczas drążenia tunelu, na powierzchni terenu tworzy się niecka, której głębokość i zasięg zależą od metody budowy, rodzaju urabianego ośrodka i geometrii tunelu. Zagadnienia te, omówiono w rozdziałach pierwszym i drugim. W rozdziale trzecim, przedstawiono najczęściej stosowane rodzaje maszyn TBM. Kolejno, w rozdziale czwartym, omówiono sposoby wyznaczania niecki osiadań nad tunelem drążonym tarczą zmechanizowaną. W zasadniczej części pracy, w rozdziale piątym, przedstawiono porównanie wyników osiadań zarejestrowanych podczas przejścia tarczy drążącej centralny fragment II linii metra w Warszawie z wynikami obliczeń wybranych metod analitycznych oraz modelem numerycznym z programu geo5 (moduł MES). Główne wnioski wynikających z przeprowadzonych obliczeń przedstawiono w rozdziale piątym. Na końcu pracy zamieszczony został wykaz pozycji literaturowych wykorzystanych przy pisaniu pracy dyplomowej.
File
  • File: 1
    Praca_inż_Jakub_Pokropski_276605.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 29872

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTc8320f91237948dfb17c14581abc6e73/
URN
urn:pw-repo:WUTc8320f91237948dfb17c14581abc6e73

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page