Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Technology and organization of the process of construction of multi-family residential building in Warsaw

Magdalena Repeta

Abstract

Keywords: technology, organization, bill of quantities, network model of works, schedule The subject of the study is technology and organization of the process of construction of residential building. The basis of project is the technical and architectural documentation. The work consists of the following parts: I. Technical description II. Bill of quantities III. Description methods of works IV. Construction organization First part - technical description - contains information on the analyzed object. There is a list of building area, data structures, solutions material. The second part of the work is the bill of quantities of which helps prepare duration of works and the brigades. Another part of the work contains a description of methods of works - performance technologies, technical conditions of execution and acceptance of works covered by the project. The brigades were calculated for the individual works. The last part contains a general construction schedule, work schedules employees, work schedule equipment, network model of works. This part also contains concepts of development of the site.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Magdalena Repeta (FCE) Magdalena Repeta,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Projekt technologii i organizacji budowy obiektu mieszkalnego wielorodzinnego w Warszawie
Supervisor
Janusz Edward Kulejewski (FCE/ICE) Janusz Edward Kulejewski,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
07-07-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
DIL-4345
Reviewers
Janusz Edward Kulejewski (FCE/ICE) Janusz Edward Kulejewski,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE) Michał Krzemiński (FCE/ICE) Michał Krzemiński,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
technologia, organizacja, sieć zależności, przedmiar, harmonogram
Keywords in English
technology, organization, bill of quantities, network model of works , schedule
Abstract in Polish
Przedmiotem opracowania jest analiza technologii i organizacji wykonania obiektu mieszkalnego na podstawie gotowej dokumentacji techniczno-architektonicznej. Praca składa się z następujących części: I. Opis techniczny II. Przedmiar robót ogólnobudowlanych III. Opis metod wykonania robót budowlanych IV. Organizacja budowy Pierwsza część - opis techniczny - zawiera informacje dotyczące analizowanego obiektu. Znajdują się tam zestawienie powierzchni budynku, dane dotyczące konstrukcji, rozwiązania materiałowe. Druga część pracy stanowi przedmiar robót ogólnobudowlanych. Przedmiar stanowi podstawę do określenia składu brygad roboczych oraz wyliczenia czasów trwania poszczególnych robót. Kolejna część pracy zawiera opis metod wykonania robót budowlanych - technologię wykonania, warunki techniczne wykonania oraz odbioru robót objętych projektem. Sporządzono składy zespołów roboczych dla wykonania poszczególnych robót. Ostatnia część zawiera harmonogram ogólny budowy, harmonogramy zatrudnienia pracowników, harmonogram zatrudnienia sprzętu, sieć zależności wraz ze wskazaniem ścieżki krytycznej. W tej części umieszczono również koncepcję zagospodarowania placu budowy, schemat pracy żurawi, rozmieszczenie kontenerów socjalnych, placów składowych i innych niezbędnych elementów do prawidłowego funkcjonowania budowy. Na koniec znajduje się zapotrzebowanie budowy na wodę i energię elektryczną.
File
  • File: 1
    Praca inżynierska - Repeta Magdalena -251941.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11130

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTc82954d2ef6c4398936be48d512db5e3/
URN
urn:pw-repo:WUTc82954d2ef6c4398936be48d512db5e3

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page