Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Projekt i realizacja detektora energii dla telewizji cyfrowej

Kamil Piotr Mucha

Abstract

The aim of thesis was an implementation of energy detector for DVB-T television signal i.e. constructing reception module consisting of software defined radio receiver and a PC computer and implementation of the software for that module. Aforementioned module takes advantage of software defined radio technology. To accomplish formulated aim National Instruments USRP 2920 with a dedicated UHD library was used. Following thesis introduces the method of detection digital television signals on the basis of the amount of their energy and shows other methods useful for detection such signals. It presents assumed method of computing signal detection threshold as well as the process of calibration of the used hardware. Thesis includes software structure diagram, its usage instructions and describes capability of implemented detector.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Kamil Piotr Mucha (WEiTI) Kamil Piotr Mucha Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI)
Tytuł w języku polskim
Projekt i realizacja detektora energii dla telewizji cyfrowej
Promotor
Sebastian Kozłowski (WEiTI/IRTM) Sebastian Kozłowski Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych (WEiTI/IRTM)Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI)
Jednostka dyplomująca
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI)
Jednostka prowadząca
Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych (WEiTI/IRTM)
Kierunek / specjalność studiów
, Telekomunikacja (Telecommunications)
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
21-09-2016
Data (rok) wydania
2016
Recenzenci
Sebastian Kozłowski (WEiTI/IRTM) Sebastian Kozłowski Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych (WEiTI/IRTM)Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI) Dawid Rosołowski (WEiTI/IRTM) Dawid Rosołowski Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych (WEiTI/IRTM)Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI)
Słowa kluczowe w języku polskim
SDR, WRAN, DVB-T, detektor energii
Słowa kluczowe w języku angielskim
SDR, WRAN, DVB-T, energy detector
Streszczenie w języku polskim
Celem pracy było zrealizowanie detektora energii dla sygnałów telewizji cyfrowej DVB-T, w tym zestawienie toru odbiorczego składającego się z modułu radia programowalnego oraz komputera i implementacja oprogramowania. Zrealizowany detektor wykorzystuje technikę radia programowalnego. W realizacji pracy wykorzystano moduł radia programowalnego firmy National Instruments USRP-2920 wraz z dedykowaną biblioteką UHD. W niniejszej pracy przedstawiono metodę detekcji sygnałów na podstawie wartości energii sygnału oraz przedstawiono inne metody użyteczne przy detekcji sygnałów telewizji cyfrowej. Zaprezentowano przyjętą metodę liczenia progu detekcji oraz proces kalibracji modułu programowalnego. Przedstawiono schemat działania oprogramowania, sposób jego użycia oraz możliwości zrealizowanego detektora energii.
Plik pracy
  • Plik: 1
    INZ_Kamil_Mucha.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 14059

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTc7a58685d0734b3790f25ec6bf8561f1/
URN
urn:pw-repo:WUTc7a58685d0734b3790f25ec6bf8561f1

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony