Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Central heating system project in the detached house with energy performance certificate

Martyna Patrycja Długosz

Abstract

The aim of this elaboration is central heating system in the detached house with energy performance certificate. The building is situated in Warsaw, Nasielska Street 5 ( III climatic zone). The first part includes types of heat sources: solar energy collectors, heat pumps, gas boilers and describes structure, functions, advantage and disadvantages of the use. In the thesis discussed also room heating metods: convection heating with types of radiators and panel heating – floor heating, wall heating and ceiling heating. At the end of the chapter discussed energy performance certificate together with methodology of calculating. The second part includes calculations: heat-transfer coefficients for building partitions, heat and water requirement. Designed inside temperature in rooms is accordant to norm PN-EN 12831, external temperature is -20°C. Total building load is 10 112 W. With assumption of preparation of hot water for 4 people required heat power is 14 kW. In the project is used the condensation gas boiler, the water heater and the expansion tank which are situated in the boiler room. Heating system parameters: the convection heating – 75/55°C, the panel heating – 45/34°C. In the hallway, WC, bathroom, kitchen and in one big bedroom on the floor designed floor heating, in the bathroom because of deficit, designed also heated towel rail; in other rooms are convection heaters. The last part present types of pipes, blanket type thermal insulation, boiler feed pump and circulating pump and type of valves.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Martyna Patrycja Długosz (FEE) Martyna Patrycja Długosz,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Title in Polish
Projekt instalacji ogrzewania budynku jednorodzinnego wraz ze sprawdzeniem wymagań dotyczących oszczędności energii
Supervisor
Paweł Kędzierski (FEE/DHV) Paweł Kędzierski,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)
Study subject / specialization
Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
17-03-2016
Issue date (year)
2016
Pages
49
Reviewers
Paweł Kędzierski (FEE/DHV) Paweł Kędzierski,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Zenon Spik (FEE/DHV) Zenon Spik,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
praca dyplomowa, ogrzewanie, ogrzewanie podłogowe, ogrzewanie konwekcyjne, kocioł kondensacyjny, świadectwo charakterystyki energetycznej
Keywords in English
central heating system, floor heating, convection heating, gas bolier, energy performance certificate
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy inżynierskiej było zaprojektowanie centralnego ogrzewania w domu jednorodzinnym wraz ze stworzeniem świadectwa charakterystyki energetycznej. Budynek jest usytuowany w Warszawie przy ul. Nasielskiej 5 ( III strefa klimatyczna). W pierwszym rozdziale opisano rodzaje źródeł ciepła: kolektory słoneczne, pompy ciepła, kotły gazowe, oraz opisano budowę, pełnione funkcje, zalety oraz wady stosowania. Omówiono również metody ogrzewania pomieszczeń: ogrzewanie konwekcyjne wraz z rodzajami grzejników konwekcyjnych, oraz ogrzewanie płaszczyznowe, a w tym ogrzewanie podłogowe, ścienne oraz sufitowe. Na końcu rozdziału omówiono świadectwo charakterystyki energetycznej budynku wraz z metodologią obliczania. Drugi rozdział przedstawia obliczenia dotyczące współczynnika przenikania ciepła dla przegród budowlanych, zapotrzebowanie ciepła do ogrzania budynku oraz zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową. Zaprojektowane temperatury wewnętrzne są zgodne z normą PN-EN 12831, temperatura zewnętrzna wynosi -20°C. Całkowite zapotrzebowanie na ciepło do ogrzania budynku wynosi 10 112 W, razem z zapotrzebowaniem na ciepłą wodę użytkową, przy założeniu, że w budynku mieszka 4 osoby, wynosi 14 kW. Jako źródło ciepła zaprojektowano gazowy kocioł kondensacyjny wraz z podgrzewaczem ciepłej wody użytkowej oraz naczyniem wzbiorczym. Parametry ogrzewania: ogrzewanie konwekcyjne - 75/55°C, ogrzewanie podłogowe niskotemperaturowe – 45/34°C. W przedpokoju, WC, łazience, kuchni oraz jednej sypialni na piętrze, zaprojektowano ogrzewanie podłogowe, w łazience ze względu na deficyt zaprojektowano również grzejnik drabinkowy; w pozostałych pomieszczeniach zastosowano grzejniki konwekcyjne. Ostatnia część pracy przedstawia rodzaje przewodów, izolacji, pompę zasilającą oraz cyrkulacyjną, typy zaworów.
File
  Request a WCAG compliant version
  Local fields
  Identyfikator pracy APD: 9574

  Uniform Resource Identifier
  https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTc7672bc2531944b5827cc142b21580ef/
  URN
  urn:pw-repo:WUTc7672bc2531944b5827cc142b21580ef

  Confirmation
  Are you sure?
  Report incorrect data on this page
  clipboard