Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Vehicle companion app making suggestions and presenting comparisons

Krzysztof Adam Kwiecień

Abstract

The purpose of the thesis is to create a vehicle companion mobile application running in the Apple iOS environment. It involves programming the mobile app in Swift programming language as well as developing a backend server in Java Spring, which provides needed data. The application presents an up-to-date analysis of vehicle data, e.g. fuel consumption, based on input from the user, and compares it with other users across the database driving the same car model. The data is stored in a non-relational database MongoDB. Based on potentially thousands of records, suggestions of, for example, refuelling, are created and sent to users based on their location and vehicle parameters. In this thesis, a whole software development process is described, starting from checking market demand, existing solutions then collecting requirements and developing the solution, finishing with thorough testing.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Krzysztof Adam Kwiecień (FEIT/ICS) Krzysztof Adam Kwiecień,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Mobilna aplikacja dla właścicieli pojazdów prezentująca porównania i sugestie
Supervisor
Robert Bembenik (FEIT/ICS) Robert Bembenik,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)
Study subject / specialization
, Informatyka (Computer Science)
Language
(en) English
Status
Finished
Defense Date
25-06-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
73/19 (2666)
Reviewers
Robert Bembenik (FEIT/ICS) Robert Bembenik,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Grzegorz M. Protaziuk (FEIT/ICS) Grzegorz M. Protaziuk,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
aplikacja mobilna, Apple iOS, Java Spring, MongoDB, nierelacyjne bazy danych, pojazd
Keywords in English
mobile application, Apple iOS, Java Spring, MongoDB, non-relational databases, vehicles
Abstract in Polish
Celem pracy inżynierskiej jest stworzenie aplikacji mobilnej w środowisku Apple iOS. Aplikacja wspomaga właścicieli pojazdów; prezentuje aktualną analizę parametrów takich jak spalanie czy przebyty dystans, na podstawie danych dostarczonych przez użytkownika. Dane są przechowywane w nierelacyjnej bazie danych MongoDB. W oparciu o istniejące rekordy tworzone są sugestie działań, na przykład tankowania, i następnie wysyłane do użytkowników na podstawie ich lokalizacji i parametrów pojazdu. W pracy opisany jest cały proces tworzenia oprogramowania, począwszy od sprawdzania zapotrzebowania na rynku, istniejących rozwiązań, a następnie zbierania wymagań i opracowywania rozwiązania, kończąc na dokładnych testach. Aplikację mobilną stworzono w języku programowania Swift, a serwer danych z użyciem Java Spring.
File
  • File: 1
    Krzysztof_Kwiecien_252843_-_praca_inzynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 34990

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTc7666a0fac3f494ebc28d1377c16a823/
URN
urn:pw-repo:WUTc7666a0fac3f494ebc28d1377c16a823

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page