Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Standard research of the selected properties of modern mortars

Paulina Bartkowska

Abstract

The scope of engineering work includes standard research carried out on fresh and settled masonry, plastering and flooring mortars of the selected Polish producer. The research are aimed at checking and comparing the obtained research results with the parameters declared by the manufacturer and standard requirements. The thesis was divided into two main parts: the theoretical part and research part. The first of them consists of general information about factory mortars. The wide use of polymers in construction was presented on various examples. The research part were described the standard methodologies of the research performed together with the standard requirements. The following research were carried out: • determination of consistence, • determination of correction time, • determination of workable life time, • strength research, • determination of water absorption, • determination of adhesion strength, • determination of frost-resistance, • wear resistance research, • surface hardness research. The results obtained were presented in tabular form and subjected to comparative analysis in order to assess their compliance.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Paulina Bartkowska (FCEMP) Paulina Bartkowska,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Badania normowe wybranych właściwości współczesnych zapraw budowlanych
Supervisor
Artur Koper (FCEMP/ICEn) Artur Koper,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-09-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Artur Koper (FCEMP/ICEn) Artur Koper,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Włodzimierz Koper (FCEMP/ICEn) Włodzimierz Koper,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
zaprawa murarska, zaprawa tynkarska, zaprawa posadzkowa, polimery, badania normowe, deklaracja właściwości użytkowych
Keywords in English
masonry mortar, plastering mortar, flooring mortar, polymers, standard research, the declaration of performance
Abstract in Polish
Zakres pracy inżynierskiej obejmuje badania normowe przeprowadzone na świeżych i stwardniałych zaprawach murarskich, tynkarskich, posadzkowych wybranego polskiego producenta. Badania mają na celu sprawdzenie i porównanie otrzymanych wyników badań z parametrami deklarowanymi przez producenta oraz wymaganiami normowymi. Pracę dyplomową podzielono na dwie główne części: część teoretyczną i część badawczą. Na pierwszą z nich składają się ogólne informacje dotyczące fabrycznych zapraw budowlanych. Zaprezentowano, na różnych przykładach, szerokie wykorzystanie polimerów w budownictwie. W części badawczej opisano normowe metodyki wykonanych badań wraz z wymaganiami normowymi. Przeprowadzono następujące badania: • określenie konsystencji, • określenie czasu korekty, • określenie czasu zachowania właściwości roboczych, • badania wytrzymałościowe, • określenie absorpcji wody, • określenie przyczepności do podłoża, • określenie mrozoodporności, • badania odporności na ścieranie, • badania twardości powierzchniowej. Uzyskane wyniki przedstawiono w formie tabelarycznej i poddano analizie porównawczej w celu oceny ich zgodności.
File
  • File: 1
    278501.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 33793

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTc73ab86f54cf49b89dd20b46a53ed1de/
URN
urn:pw-repo:WUTc73ab86f54cf49b89dd20b46a53ed1de

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page