Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project of application for reading data from electronic components in vehicles

Krzysztof Mariusz Łada

Abstract

The aim of the study was to create an software in LabView that can be used in identification and diagnostic of the vehicles using ELM327 interface. It was built a stand reflecting the electrical instalation of the Ford Mondeo, where diagnoscopes available on the market and prepared copyrighted software were tested. Functions of the aplication has been tested also on other vehicles. The first chapter is devoted to the description of different ways of communication between electronic components in vehicles and CAN and LIN buses. Second part presents the construction of the diagnostic software in LabView environment detailing the most important elements of a flowchart. The next chapter describes process of building the stand of electrical installation of the Ford Mondeo and the description of contained there components. The section contains also the research done on the training table using designed application and diagnostic equipment Abrites 5.4. The fourth point of the work is a presentation of the results of tests carried out using pre-designed application on four real vehicles. In the last chapter the possibilities of the built software were summarized.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Krzysztof Mariusz Łada (FACME) Krzysztof Mariusz Łada,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Projekt aplikacji do odczytu danych elektronicznych podzespołów w pojazdach
Supervisor
Krzysztof Szczurowski (FACME/IV) Krzysztof Szczurowski,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Jędrzej Mączak (FACME/IV) Jędrzej Mączak,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
Institute of Automotive Engineering (FACME/IV)
Study subject / specialization
, Mechatronika
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
06-12-2016
Issue date (year)
2016
Pages
42
Internal identifier
SIMR; D-1518
Reviewers
Krzysztof Szczurowski (FACME/IV) Krzysztof Szczurowski,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Marcin Jasiński (FACME/IV) Marcin Jasiński,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
1. instalacja elektryczna pojazdu, 2. Odczyt danych, 3.Oprogramowanie diagnostyczne, 4. Iterfejs ELM 327
Keywords in English
1. Electrical instalation of the vehicle, 2.Reading data, 3.Diagnostic software, 4. ELM 327 interface
Abstract in Polish
Celem pracy było stworzenie oprogramowania w środowisku LabView służącego identyfikacji i diagnostyce pojazdów z wykorzystaniem interfejsu ELM327. Zbudowano stanowisko odzwierciedlające instalację elektryczną Forda Mondeo, na której przeprowadzono badania diagnoskopami dostępnymi na rynku oraz przygotowanym autorskim oprogramowaniem. Działanie aplikacji przetestowane zostało również na innych pojazdach. Pierwszy rozdział został poświęcony opisowi sposobów komunikacji między podzespołami elektronicznymi w pojazdach oraz magistrali CAN i LIN. Druga część przedstawia budowę oprogramowania diagnostycznego w środowisku LabView z wyszczególnieniem ważniejszych elementów schematu blokowego. W kolejnym rozdziale opisany został proces budowy stanowiska instalacji elektrycznej Forda Mondeo, zawartych w nim podzespołów. Zawarto tutaj również badania przeprowadzone na stanowisku za pomocą zaprojektowanej aplikacji i urządzenia diagnostycznego Abrites 5.4. Czwarty punkt pracy to prezentacja wyników badań przeprowadzonych za pomocą wcześniej stworzonej aplikacji na czterech pojazdach rzeczywistych. W ostatnim rozdziale podsumowane zostały możliwości zbudowanego oprogramowania.
File
  • File: 1
    Projekt aplikacji do odczytu danych elektronicznych podzespołów w pojazdach.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 14394

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTc738e0a05fd54c6da2dca9fa9e1dad6d/
URN
urn:pw-repo:WUTc738e0a05fd54c6da2dca9fa9e1dad6d

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page