Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Energy efficiency audit as one of the elements supporting pro-efficiency activities on the example of an audit of the thermal insulation exchange of the steam network

Łukasz Piotr Szymański

Abstract

The aim of this diploma thesis entitled "Energy efficiency audit as one of the elements supporting pro-efficiency activities on the example of an audit of the thermal insulation exchange of the steam network" was the analysis of the modernization of the steam network in the energy company and the methods of its financing. The work presents the Energy Efficiency Act as a mechanism financing pro-efficiency actions. Shows how to conduct the audit, its objectives and types. The methodology of thermal calculations concerned individual elements of the steam pipeline installation, i.e. straight pipes, elbows, gate valves and a venturi. The considered mechanisms of heat exchange were forced convection and, in the case of a non-insulated pipeline, radiation. Thickness of the assumed insulation was also considered. The work includes a sensitivity analysis for different thickness variants with variable modernization costs or variable fuel prices. The result of the work is to confirm the profitability of the investment from an economic and ecological point of view.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Łukasz Piotr Szymański (FPAE) Łukasz Piotr Szymański,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Title in Polish
Audyt efektywności energetycznej jako jeden z elementów wsparcia działań proefektywnościowych na przykładzie audytu wymiany izolacji termicznej sieci parowej
Supervisor
Grzegorz Niewiński (FPAE/IHE) Grzegorz Niewiński,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)
Study subject / specialization
, Energetyka (Power Engineering)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
08-02-2019
Issue date (year)
2019
Pages
67
Internal identifier
MEL; PD-4958 (zastrzeżona)
Reviewers
Krzysztof Karaśkiewicz (FPAE/IHE) Krzysztof Karaśkiewicz,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Grzegorz Niewiński (FPAE/IHE) Grzegorz Niewiński,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
Ustawa o efektywności energetycznej, audyt energetyczny, analiza strat ciepła, sieć ciepłownicza, sieć parowa, modernizacja, efektywność energetyczna, audyt sieci ciepłowniczej, białe certyfikaty, prawa majątkowe, finansowanie
Keywords in English
Act on energy efficiency, energy audit, heat loss analysis, heating network, steam network, modernization, energy efficiency, heating network audit, white certificates, property rights, financing
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy dyplomowej pod tytułem „Audyt efektywności energetycznej jako jeden z elementów wsparcia działań proefektywnościowych na przykładzie audytu wymiany izolacji termicznej sieci parowej” była analiza przedsięwzięcia modernizacyjnego sieci parowej w przedsiębiorstwie energetycznym oraz sposoby jego finansowania. Praca przedstawia Ustawę o Efektywności Energetycznej jako mechanizm finansujący działania proefektywnościowe. Pokazano sposób przeprowadzania audytu, jego cele oraz rodzaje. Metodyka obliczeń cieplnych dotyczyła poszczególnych elementów instalacji rurociągu parowego, tj. prostych rur, kolanek, zasuw oraz zwężki. Rozważanymi mechanizmami wymiany ciepła była konwekcja wymuszona oraz, w przypadku rurociągu niezaizolowanego, promieniowanie. Rozważaniom poddano także grubość zakładanej izolacji. Praca zawiera analizę wrażliwości dla różnych wariantów grubości przy zmiennych kosztach modernizacji lub zmiennych cen paliwa. Wynikiem pracy jest potwierdzenie opłacalności inwestycji z ekonomicznego oraz ekologicznego punktu widzenia.
File
  • File: 1
    276312_Łukasz_Szymański.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31340

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTc6dc51509b884efa8a9b3f54547c2b20/
URN
urn:pw-repo:WUTc6dc51509b884efa8a9b3f54547c2b20

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page