Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Investigation into the physico - chemical properties of Pyrolitic Char

Marcin Wiktor Konarski

Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Marcin Wiktor Konarski (FCPE) Marcin Wiktor Konarski,, Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Title in Polish
Badanie własności karbonizatu popirolitycznego
Supervisor
Tomasz Wąsowski (FCPE/CIPE) Tomasz Wąsowski,, Chair of Integrated Process Engineering (FCPE/CIPE)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Certifying unit
Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Affiliation unit
Chair of Integrated Process Engineering (FCPE/CIPE)
Study subject / specialization
, Inżynieria Chemiczna i Procesowa
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
02-02-2016
Issue date (year)
2016
Pages
55
Internal identifier
DICHP-2515
Reviewers
Tomasz Wąsowski (FCPE/CIPE) Tomasz Wąsowski,, Chair of Integrated Process Engineering (FCPE/CIPE)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE) Roman Krzywda (FCPE/DSP) Roman Krzywda,, Department of Separation Processes (FCPE/DSP)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Keywords in Polish
sadza popirolityczna, karbonizat popirolityczna, piroliza, piroliza niskotemperaturowa, opony, sadza, analiza sitowa, zużyte opony, skład chemiczny, ciepło spalania, zastosowanie karbonizatu popirolitycznego, metody uszlachetniania karbonizatu, analiza granulometryczna, struktura karbonizatu
Keywords in English
pyrolytic char, pyrolysis, carbon black, methods of char enchancing, sieve analysis, chemical composition, char, waste tires, combustion heat, low-temperature pyrolysis, granulometric analysis, structure of pyrolytic char, tires, possible applications
File
  • File: 1
    BADANIE WŁASNOŚCI KARBONIZATU POPIROLTYCZNEGO.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 8948

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTc6be8c4d00c54d68b253440213ebd735/
URN
urn:pw-repo:WUTc6be8c4d00c54d68b253440213ebd735

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page