Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis of AC charging system for electric vehicle

Mikołaj Wojciech Bielski

Abstract

The aim of this publication is analysis of how AC charging system for electric vehicle works. That was realized by construction of communication system of EVSE module with electric vehicle. Next there will be shown recorded on the oscilloscope control signals which control following states of charging and current regulation process. Firstly there is made a research of existing solutions and analysis of the capabilities of charging electric vehicles in Polish condition. In the next chapters is shown the method of implementation of each communication module elements with electric vehicle and the way in which individual control and voltage signals were recorded. The final chapters contain collected all measurement data and their presentation, on the basis of which the conclusions were formulated.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Mikołaj Wojciech Bielski (FACME) Mikołaj Wojciech Bielski,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Analiza działania układu ładowania AC pojazdu elektrycznego
Supervisor
Piotr Piórkowski (FACME/ICME) Piotr Piórkowski,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Krzysztof Polakowski (FACME/ICME) Krzysztof Polakowski,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)
Study subject / specialization
, Inżynieria Pojazdów Elektrycznych i Hybrydowych
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
27-05-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
SIMR; D-2111
Reviewers
Arkadiusz Hajduga (FACME/ICME) Arkadiusz Hajduga,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Piotr Piórkowski (FACME/ICME) Piotr Piórkowski,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
Ładowanie pojazdów elektrycznych, SAE J1772, EVSE
Keywords in English
Charging of electric vehicles, SAE J1772, EVSE
Abstract in Polish
Celem pracy było zbadanie działania układu ładowania pojazdu elektrycznego z instalacji prądu przemiennego. Zrealizowane zostało to poprzez skonstruowanie układu komunikacji modułu EVSE z pojazdem elektrycznym. Następnie pokazane zostaną zarejestrowane na oscyloskopie sygnały sterujące kolejnymi stanami ładowania oraz proces regulacji prądu ładowania. W pierwszej kolejności dokonano przeglądu dostępnych rozwiązań oraz przeprowadzono analizę możliwości ładowania pojazdów elektrycznych w warunkach polskich. W następnych rozdziałach pokazana została metoda wykonania poszczególnych elementów modułu komunikacji z pojazdem elektrycznym oraz sposób w jaki zostały zarejestrowane poszczególne sygnały sterujące i napięciowe. Końcowe rozdziały zawierają zebrane wszystkie dane pomiarowe oraz ich przedstawienie, na ich podstawie wnioski.
File
  • File: 1
    Praca_inzynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 33625

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTc6a2d2b28aeb4ae3bbba5d81ade9ce81/
URN
urn:pw-repo:WUTc6a2d2b28aeb4ae3bbba5d81ade9ce81

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page