Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The online system for sharing teaching materials

Filip Kulpa

Abstract

The main goal of this thesis is to design and implement an online system for sharing teaching materials, which gives students possibility to access data shared by the lecturers. The first part of the thesis is about basic assumptions and functionalities of the educational portal. The second part is focused on the service architecture. It describes technologies which have been used to create this online system and its particular elements. The next part is about the ways of using this educational service - both by students, lecturers and portal administrators. All ends with a summary which includes both conclusions and considerations about further ways to improve this project.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Filip Kulpa (FEIT) Filip Kulpa,, Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Internetowy system udostępniania materiałów dydaktycznych
Supervisor
Krystian Ignasiak (FEIT/IRMT) Krystian Ignasiak,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)
Study subject / specialization
, Telekomunikacja (Telecommunications)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
15-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Krystian Ignasiak (FEIT/IRMT) Krystian Ignasiak,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Przemysław Korpas (FEIT/IRMT) Przemysław Korpas,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
system internetowy, materiały dydaktyczne, Django, programowanie
Keywords in English
online system, teaching materials, Django, programming
Abstract in Polish
Przedmiotem pracy jest zaprojektowanie i zaimplementowanie internetowego systemu dydaktycznego, który umożliwia studentom swobodny dostęp do danych, które są im udostępniane przez wykładowców. W pierwszej części mojej pracy dyplomowej opisuję podstawowe założenia i funkcjonalności portalu dydaktycznego. W kolejnej skupiam się na architekturze serwisu, opisując wykorzystane technologie i poszczególne elementy składające się na jego całość. Tematem następnej części są sposoby korzystania z serwisu - zarówno przez studenta, wykładowcę, jak i osobę zarządzającą portalem. Całość kończy się podsumowaniem, w którym zawarte są wnioski i rozważania na temat możliwości dalszych usprawnień projektu.
File
  • File: 1
    Praca inżynierska - Filip Kulpa - 252952.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9866

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTc66423be08f2468da59b38c7e4c01a37/
URN
urn:pw-repo:WUTc66423be08f2468da59b38c7e4c01a37

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page