Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Rozbudowa głównego budynku administracyjno-socjalnego na terenie Schroniska "Na Paluchu" w Warszawie

Piotr Sebastian Rubinkowski

Abstract

The project assumes a creation of a new administrative and social facility of Animal Shelter "Na Paluchu" in Warsaw, modernization of an existing building with similar functions as designed and a combination of these two buildings with a connector. The scope of the study also assumes the direct surroundings of the designed building, i.e.: parking and green areas in front of the building, courtyard between the designed and modernized buildings and parking along Paluch St. One of the goals of the project is to achieve efficient adoption, trouble-free service to up to several hundred visitors, improving the adoption of dogs from outside and handling dogs already in the shelter, improving the working conditions of people and comfort of using the building by animals. Also important are: modern form of the building with respect for the surrounding context, use of energy from renewable sources, accessibility for each user, i.e.: people without disabilities, people with disabilities of various types, animals that are fearful, elderly, sick and healthy.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Piotr Sebastian Rubinkowski (WA) Piotr Sebastian Rubinkowski Wydział Architektury (WA)
Tytuł w języku polskim
Rozbudowa głównego budynku administracyjno-socjalnego na terenie Schroniska "Na Paluchu" w Warszawie
Promotor
Michał Brutkowski (WA/ZPAU) Michał Brutkowski Zakład Projektowania Architektoniczno-Urbanistycznego (WA/ZPAU)Wydział Architektury (WA)
Jednostka dyplomująca
Wydział Architektury (WA)
Jednostka prowadząca
Zakład Projektowania Architektoniczno-Urbanistycznego (WA/ZPAU)
Kierunek / specjalność studiów
Architektura i Urbanistyka
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
13-09-2019
Data (rok) wydania
2019
Identyfikator wewnętrzny
AR-1913/L
Recenzenci
Michał Brutkowski (WA/ZPAU) Michał Brutkowski Zakład Projektowania Architektoniczno-Urbanistycznego (WA/ZPAU)Wydział Architektury (WA) Agnieszka Wośko-Czeranowska (WA/KPUiKW) Agnieszka Wośko-Czeranowska Katedra Projektowania Urbanistycznego i Krajobrazu Wiejskiego (WA/KPUiKW)Wydział Architektury (WA)
Słowa kluczowe w języku polskim
schronisko dla zwierząt, "Na Paluchu", budynek projektowany, budynek modernizowany, adopcja, Warszawa, psy, koty
Słowa kluczowe w języku angielskim
animal shelter, "Na Paluchu", designed building, modernized building, adoption, Warsaw, dogs, cats
Streszczenie w języku polskim
Projekt zakłada budowę nowego obiektu administracyjno-socjalnego w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt "Na Paluchu" w Warszawie, modernizację istniejącego budynku o podobnych funkcjach do projektowanych oraz połączenie tych dwóch budynków łącznikiem. Zakresem opracowania objęte jest też najbliższe otoczenie projektowanego budynku, tj. parking oraz tereny zielone przed obiektem, dziedziniec między budynkami projektowanym i modernizowanym oraz parking wzdłuż ul. Paluch. Jednymi z celów projektu jest możliwość sprawnego przeprowadzania procesów adopcyjnych, bezproblemowa obsługa nawet do kilkuset interesantów, usprawnienie procesów przyjęcia psów z zewnątrz i obsługi psów znajdujących się już na terenie schroniska, poprawa warunków pracy ludzi i komfort korzystania z budynku przez zwierzęta. Istotne są również: nowoczesna forma budynku przy jednoczesnej dbałości o wpisanie się w kontekst, czerpanie energii ze źródeł odnawialnych, dostępność dla każdego użytkownika tj. osób o pełnej sprawności, osób posiadających niepełnosprawności różnego typu, zwierząt lękliwych, starszych, chorych oraz zdrowych.
Plik pracy
  • Plik: 1
    275777_inż_opis.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 33033

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTc65bb2b3091d44c19a3a951e7679667f/
URN
urn:pw-repo:WUTc65bb2b3091d44c19a3a951e7679667f

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony