Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Design and development of the main administrative and social building of "Na Paluchu" Animal Shelter

Piotr Sebastian Rubinkowski

Abstract

The project assumes a creation of a new administrative and social facility of Animal Shelter "Na Paluchu" in Warsaw, modernization of an existing building with similar functions as designed and a combination of these two buildings with a connector. The scope of the study also assumes the direct surroundings of the designed building, i.e.: parking and green areas in front of the building, courtyard between the designed and modernized buildings and parking along Paluch St. One of the goals of the project is to achieve efficient adoption, trouble-free service to up to several hundred visitors, improving the adoption of dogs from outside and handling dogs already in the shelter, improving the working conditions of people and comfort of using the building by animals. Also important are: modern form of the building with respect for the surrounding context, use of energy from renewable sources, accessibility for each user, i.e.: people without disabilities, people with disabilities of various types, animals that are fearful, elderly, sick and healthy.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Piotr Sebastian Rubinkowski (FA) Piotr Sebastian Rubinkowski,, Faculty of Architecture (FA)
Title in Polish
Rozbudowa głównego budynku administracyjno-socjalnego na terenie Schroniska "Na Paluchu" w Warszawie
Supervisor
Michał Brutkowski (FA/DAUD) Michał Brutkowski,, Division of Architectural and Urban Design (FA/DAUD)Faculty of Architecture (FA)
Certifying unit
Faculty of Architecture (FA)
Affiliation unit
Division of Architectural and Urban Design (FA/DAUD)
Study subject / specialization
, Architektura i Urbanistyka
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
13-09-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
AR-1913/L
Reviewers
Michał Brutkowski (FA/DAUD) Michał Brutkowski,, Division of Architectural and Urban Design (FA/DAUD)Faculty of Architecture (FA) Agnieszka Wośko-Czeranowska (FA/CUDRL) Agnieszka Wośko-Czeranowska,, Chair of Urban Design and Rural Landscape (FA/CUDRL)Faculty of Architecture (FA)
Keywords in Polish
schronisko dla zwierząt, "Na Paluchu", budynek projektowany, budynek modernizowany, adopcja, Warszawa, psy, koty
Keywords in English
animal shelter, "Na Paluchu", designed building, modernized building, adoption, Warsaw, dogs, cats
Abstract in Polish
Projekt zakłada budowę nowego obiektu administracyjno-socjalnego w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt "Na Paluchu" w Warszawie, modernizację istniejącego budynku o podobnych funkcjach do projektowanych oraz połączenie tych dwóch budynków łącznikiem. Zakresem opracowania objęte jest też najbliższe otoczenie projektowanego budynku, tj. parking oraz tereny zielone przed obiektem, dziedziniec między budynkami projektowanym i modernizowanym oraz parking wzdłuż ul. Paluch. Jednymi z celów projektu jest możliwość sprawnego przeprowadzania procesów adopcyjnych, bezproblemowa obsługa nawet do kilkuset interesantów, usprawnienie procesów przyjęcia psów z zewnątrz i obsługi psów znajdujących się już na terenie schroniska, poprawa warunków pracy ludzi i komfort korzystania z budynku przez zwierzęta. Istotne są również: nowoczesna forma budynku przy jednoczesnej dbałości o wpisanie się w kontekst, czerpanie energii ze źródeł odnawialnych, dostępność dla każdego użytkownika tj. osób o pełnej sprawności, osób posiadających niepełnosprawności różnego typu, zwierząt lękliwych, starszych, chorych oraz zdrowych.
File
  • File: 1
    275777_inż_opis.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 33033

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTc65bb2b3091d44c19a3a951e7679667f/
URN
urn:pw-repo:WUTc65bb2b3091d44c19a3a951e7679667f

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page