Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analiza i ocena systemu tzw. ręcznego oczyszczania w m. st. Warszawa - oczyszczanie cykliczne, doraźne, interwencyjne

Monika Maria Pomykała

Abstract

Niniejsza praca przedstawia problematykę tzw. ręcznego oczyszczania ulic, placów i terenów otwartych w mieście stołecznym Warszawa. W części literaturowej scharakteryzowano oczyszczanie ręczne i mechaniczne oraz przedstawiono przykładowy sprzęt wykorzystywany do dbania o czystość. Analizie podlegały zarówno przepisy państwowe jak i te obowiązujące w Warszawie. Dodatkowo analizowane było rozstawienie koszy ulicznych oraz ich oczyszczanie. W części koncepcyjnej analizowano system oczyszczania „ręcznego” podzielonego na oczyszczanie letnie i zimowe , ale też doraźne i interwencyjne. Dopełnieniem analizy były techniki i technologie stosowane w oczyszczaniu terenów zielonych. W podsumowaniu przedstawiono propozycje poprawy istniejącego systemu, ale też podkreślono zalety obecnego systemu.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Monika Maria Pomykała (FEE) Monika Maria Pomykała,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Supervisor
Krystyna Lelicińska-Serafin (FEE/CEP) Krystyna Lelicińska-Serafin,, Chair of Environmental Protection (FEE/CEP)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Chair of Environmental Protection (FEE/CEP)
Study subject / specialization
, Ochrona Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
22-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Krystyna Lelicińska-Serafin (FEE/CEP) Krystyna Lelicińska-Serafin,, Chair of Environmental Protection (FEE/CEP)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Piotr Manczarski (FEE/CEP) Piotr Manczarski,, Chair of Environmental Protection (FEE/CEP)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
oczyszczanie „ręczne”, zamiatanie, zmywanie, odśnieżanie, regulamin, uchwała, kosze uliczne, tereny zielone , sprzęt stosowany do ręcznego oczyszczania
File
  • File: 1
    M_Pomykala.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 32810

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTc63a905fee7d4a5196b75babac84abda/
URN
urn:pw-repo:WUTc63a905fee7d4a5196b75babac84abda

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page