Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Proejkt instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej dla przedszkola publicznego

Magdalena Piętka

Abstract

-
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Magdalena Piętka (FEE) Magdalena Piętka,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Supervisor
Agnieszka Malesińska (FEE/DWSWT) Agnieszka Malesińska,, Department of Water Supply and Wastewater Treatment (FEE/DWSWT)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Department of Water Supply and Wastewater Treatment (FEE/DWSWT)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
30-06-2016
Issue date (year)
2016
Pages
42
Reviewers
Stanisław Biedugnis (FEE/DWSWT) Stanisław Biedugnis,, Department of Water Supply and Wastewater Treatment (FEE/DWSWT)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Agnieszka Malesińska (FEE/DWSWT) Agnieszka Malesińska,, Department of Water Supply and Wastewater Treatment (FEE/DWSWT)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
instalacja wodociągowa, instalacja kanalizacyjna
Keywords in English
water supply, sewerage
Abstract in Polish
Praca w swym zakresie obejmuje projekt instalacji wody zimnej i ciepłej wraz z instalacją cyrkulacyjną oraz instalacji kanalizacyjnej dla budynku przedszkola publicznego. Opracowanie zawiera rozwiązanie przestrzenne oraz obliczenia hydrauliczne dla piętnastu pionów doprowadzających wodę do punktów czerpalnych oraz koncepcję instalacji odprowadzającej ścieki w obrębie budynku. Ważnym elementem jest instalacja technologiczna z separatorem tłuszczu obsługująca zaplecze gastronomiczne.
File
  • File: 1
    Praca Inżynierska Magdalena Piętka.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 12044

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTc6317468c0454717b59b519b65023c0c/
URN
urn:pw-repo:WUTc6317468c0454717b59b519b65023c0c

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page