Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Koncepcja zespołu budynków administracyjnych oraz rewitalizacji terenów sąsiednich przy ul. Warszawskiej w Łomiankach

Jolanta Anuszewska

Abstract

The subject of the diploma is an administrative center of Łomianki. The goal of the project is a creation of a welcoming and accessible public space in the very heart of the city. Location encompasses the crossing of Warszawska and Szpitalna streets, where the City Hall would be situated. The presented project is considered as a suggestion for other cities similar in structure and size to Łomianki. The diploma is an attempt to rearrange the existing, chaotic city structure. The result of an adaptation would be a clear space division of public and private. The aim is to increase an aesthetic and functional value of the area. The design goal is to reduce vehicle movement in the city center and to allow it to be used by pedestrians instead. It is also envisioned to enrich the city of Łomianki’s public spaces where meeting and spending time would be a pleasure for both inhabitants and visitors. The City Hall complex includes: Administration, City Council, Municipal Office Departments, Residents Office, Social Welfare Centre, City Clerk's Office as well as services: restaurant, post office and other. The goal is to connect those functions in an effective way. The diploma is an counter-proposal to an architectural competition to design the Municipal Office Building in the city of Łomianki that was held in 2015.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Jolanta Anuszewska (WA) Jolanta Anuszewska Wydział Architektury (WA)
Tytuł w języku polskim
Koncepcja zespołu budynków administracyjnych oraz rewitalizacji terenów sąsiednich przy ul. Warszawskiej w Łomiankach
Promotor
Michał Brutkowski (WA/ZMAK) Michał Brutkowski Zakład Mieszkalnictwa i Architektury Krajobrazu (WA/ZMAK)Wydział Architektury (WA)
Jednostka dyplomująca
Wydział Architektury (WA)
Jednostka prowadząca
Zakład Mieszkalnictwa i Architektury Krajobrazu (WA/ZMAK)
Kierunek / specjalność studiów
Architektura i Urbanistyka
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
29-06-2016
Data (rok) wydania
2016
Identyfikator wewnętrzny
AR-001350/L
Recenzenci
Michał Brutkowski (WA/ZMAK) Michał Brutkowski Zakład Mieszkalnictwa i Architektury Krajobrazu (WA/ZMAK)Wydział Architektury (WA) Ewa Widera (WA/KPUiKW) Ewa Widera Katedra Projektowania Urbanistycznego i Krajobrazu Wiejskiego (WA/KPUiKW)Wydział Architektury (WA)
Słowa kluczowe w języku polskim
Łomianki, Urząd Miasta, przestrzeń publiczna, użyteczność publiczna, centrum miasta
Słowa kluczowe w języku angielskim
Łomianki, City Hall, Municipal Office Building, public space, city center
Streszczenie w języku polskim
Przedmiotem pracy inżynierskiej jest próba stworzenia centrum administracyjnego małego miasta – Łomianek, satelity pobliskiej Warszawy. Praca projektowa obejmuje ukształtowanie przestrzeni publicznych o charakterze centrotwórczym w oparciu o krzyżujące się ulice: Warszawską i Szpitalną w Łomiankach oraz projekt architektoniczno-budowlany zespołu budynków Urzędu Miejskiego. Rozwiązanie takiego centrum lokalnej społeczności miałoby być propozycją dla ośrodków o podobnej strukturze zabudowy i ilości mieszkańców. Projekt jest próbą uporządkowania istniejącej, chaotycznej zabudowy. Celem jest zaadaptowanie przestrzeni na obszar o czytelnym podziale na publiczny i prywatny. Nowe zagospodarowanie oraz zabudowa mają spowodować podniesienie wartości estetycznych oraz użytkowych centrum miasta Łomianek. Zamierzeniem pracy projektowej jest redukcja ruchu samochodowego wzdłuż ul. Szpitalnej i przeznaczenie jej na użytek pieszych. Projekt ma wzbogacić miasto Łomianki w przestrzenie publiczne, które zostałyby oddane mieszkańcom jako brakujące miejsce spotkań i spędzania wolnego czasu. Planowane budynki będą mieściły Urząd Miasta: pomieszczenia Zarządu, Rady Miasta, Wydziałów, Biura Obsługi Mieszkańców, Ośrodka Pomocy Społecznej i Urzędu Stanu Cywilnego oraz usługi: restaurację, pocztę i inne usługi komercyjne nieuciążliwe. Celem projektu jest stworzenie funkcjonalnych powiązań komunikacyjnych między wymienionymi członami zespołu administracyjno-usługowego. Projekt ma odpowiadać zarówno potrzebom pracowników, jak i obywateli miasta. Projekt architektoniczny jest zarazem próbą dyskusji z wynikiem konkursu ogłoszonego przez miasto i gminę Łomianki w 2015 roku.
Plik pracy
  Poproś o plik WCAG
  Pola lokalne
  Identyfikator pracy APD: 10831

  Jednolity identyfikator zasobu
  https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTc6284ebff78c4a7c97d295438e537a95/
  URN
  urn:pw-repo:WUTc6284ebff78c4a7c97d295438e537a95

  Potwierdzenie
  Czy jesteś pewien?
  Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
  Schowek