Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

A concept project of Municipal Office Building and revitalization of the surrounding area at Warszawska street in the city of Łomianki

Jolanta Anuszewska

Abstract

The subject of the diploma is an administrative center of Łomianki. The goal of the project is a creation of a welcoming and accessible public space in the very heart of the city. Location encompasses the crossing of Warszawska and Szpitalna streets, where the City Hall would be situated. The presented project is considered as a suggestion for other cities similar in structure and size to Łomianki. The diploma is an attempt to rearrange the existing, chaotic city structure. The result of an adaptation would be a clear space division of public and private. The aim is to increase an aesthetic and functional value of the area. The design goal is to reduce vehicle movement in the city center and to allow it to be used by pedestrians instead. It is also envisioned to enrich the city of Łomianki’s public spaces where meeting and spending time would be a pleasure for both inhabitants and visitors. The City Hall complex includes: Administration, City Council, Municipal Office Departments, Residents Office, Social Welfare Centre, City Clerk's Office as well as services: restaurant, post office and other. The goal is to connect those functions in an effective way. The diploma is an counter-proposal to an architectural competition to design the Municipal Office Building in the city of Łomianki that was held in 2015.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Jolanta Anuszewska (FA) Jolanta Anuszewska,, Faculty of Architecture (FA)
Title in Polish
Koncepcja zespołu budynków administracyjnych oraz rewitalizacji terenów sąsiednich przy ul. Warszawskiej w Łomiankach
Supervisor
Michał Brutkowski (FA/DRAOLA) Michał Brutkowski,, Department of Residential Architecture and Open Landscape Architecture (FA/DRAOLA)Faculty of Architecture (FA)
Certifying unit
Faculty of Architecture (FA)
Affiliation unit
Department of Residential Architecture and Open Landscape Architecture (FA/DRAOLA)
Study subject / specialization
, Architektura i Urbanistyka
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
29-06-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
AR-001350/L
Reviewers
Michał Brutkowski (FA/DRAOLA) Michał Brutkowski,, Department of Residential Architecture and Open Landscape Architecture (FA/DRAOLA)Faculty of Architecture (FA) Ewa Widera (FA/CUDRL) Ewa Widera,, Chair of Urban Design and Rural Landscape (FA/CUDRL)Faculty of Architecture (FA)
Keywords in Polish
Łomianki, Urząd Miasta, przestrzeń publiczna, użyteczność publiczna, centrum miasta
Keywords in English
Łomianki, City Hall, Municipal Office Building, public space, city center
Abstract in Polish
Przedmiotem pracy inżynierskiej jest próba stworzenia centrum administracyjnego małego miasta – Łomianek, satelity pobliskiej Warszawy. Praca projektowa obejmuje ukształtowanie przestrzeni publicznych o charakterze centrotwórczym w oparciu o krzyżujące się ulice: Warszawską i Szpitalną w Łomiankach oraz projekt architektoniczno-budowlany zespołu budynków Urzędu Miejskiego. Rozwiązanie takiego centrum lokalnej społeczności miałoby być propozycją dla ośrodków o podobnej strukturze zabudowy i ilości mieszkańców. Projekt jest próbą uporządkowania istniejącej, chaotycznej zabudowy. Celem jest zaadaptowanie przestrzeni na obszar o czytelnym podziale na publiczny i prywatny. Nowe zagospodarowanie oraz zabudowa mają spowodować podniesienie wartości estetycznych oraz użytkowych centrum miasta Łomianek. Zamierzeniem pracy projektowej jest redukcja ruchu samochodowego wzdłuż ul. Szpitalnej i przeznaczenie jej na użytek pieszych. Projekt ma wzbogacić miasto Łomianki w przestrzenie publiczne, które zostałyby oddane mieszkańcom jako brakujące miejsce spotkań i spędzania wolnego czasu. Planowane budynki będą mieściły Urząd Miasta: pomieszczenia Zarządu, Rady Miasta, Wydziałów, Biura Obsługi Mieszkańców, Ośrodka Pomocy Społecznej i Urzędu Stanu Cywilnego oraz usługi: restaurację, pocztę i inne usługi komercyjne nieuciążliwe. Celem projektu jest stworzenie funkcjonalnych powiązań komunikacyjnych między wymienionymi członami zespołu administracyjno-usługowego. Projekt ma odpowiadać zarówno potrzebom pracowników, jak i obywateli miasta. Projekt architektoniczny jest zarazem próbą dyskusji z wynikiem konkursu ogłoszonego przez miasto i gminę Łomianki w 2015 roku.
File
  • File: 1
    251825_inz.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 10831

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTc6284ebff78c4a7c97d295438e537a95/
URN
urn:pw-repo:WUTc6284ebff78c4a7c97d295438e537a95

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page