Project Work-time Registering System

Jakub Gruszka

Abstract

The aim of this thesis is to prepare requirements specification, preliminary design and to construct a web application that enables to control how much time employees spend on working on projects and how much time projects take. Constructed application should fill in the gap that exists between project planning applications and classic work-time registering applications, that do not allow to establish relation between employees work time and specific project. The gap makes impossible to estimate project work consumption only on the basis of project schedule and data stored in work-time registering application. This document introduces the way of adjusting created project-stage-role structure to the most popular software development models. It describes particular phases of web application building like requirements specification, design, construction, verification and installation.
Diploma typeEngineer's / Bachelor of Science
Diploma typeEngineer's thesis
Author Jakub Gruszka (FEIT / IN)
Jakub Gruszka,,
- The Institute of Computer Science
Title in PolishSystem rejestracji czasu projektu
Supervisor Dariusz Turlej (FEIT / IN)
Dariusz Turlej,,
- The Institute of Computer Science

Certifying unitFaculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unitThe Institute of Computer Science (FEIT / IN)
Languagepl polski
StatusFinished
Issue date (year)2008
Internal identifierENII-PI.001000
Keywords in Polishaplikacja internetowa, J2EE, rejestr czasu projektu, zarządzanie projektami
Keywords in Englishweb application, J2EE, project work-time registration, project managing
Abstract in PolishCelem niniejszej pracy było opracowanie założeń projektowych, dokonanie analizy oraz implementacji aplikacji internetowej umożliwiającej kontrolę czasu projektów informatycznych poprzez rejestrowanie czasu pracy pracowników pracuj ącyeh nad tymi projektami. Aplikacja ma za zadanie wypełnić lukę, jaka powstała na rynku oprogramowania pomiędzy klasycznymi aplikacjami do rejestrowania czasu pracy, które nie pozwalają na powiązanie czasu pracy pracowników z konkretnym projektem, a aplikacjami służącymi do planowania i zarządzania projektami. Luka ta zazwyczaj uniemożliwia określenie rzeczywistej pracochłonności projektu informatycznego tylko na podstawie przyjętego harmonogramu oraz danych zgromadzonych w klasycznych systemach rejestrowania czasu pracy. Zostal też przedstawiony sposób, w jaki można dostosować zaproponowaną strukturę projekt-etap-rola do popularnych modeli wytwarzania oprogramowania. Opisano również proces budowy aplikacji internetowej do rejestracji rzeczywistego czasu pracy spędzonego nad projektami. W pracy omówione zostały poszczególne fazy budowy systemu: analiza, projekt, implementacja i testowanie.

Get link to the record

Back
Confirmation
Are you sure?