Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Research on obtaining the SiO2 - TiO2 gel of 60 mol% SiO 2 composition

Wojciech Tadeusz Gomoła

Abstract

This work presents a step-by-step process of preparing a SiO2 - TiO2 gel composed of 60 mol% silicon oxide. Absorbability and electron-donor properties of the resulting carrier were also examined. Obtained water absorbability was 0.7ml per 0.5g media. The electron-donor properties of tested carrier was not clearly confirmed in this work. The carrier was covered by platinum, and the obtained photocatalyst was used in the photolysis of water. A mixture of 30 ml of distilled water and the photocatalyst was exposed to a quartz lamp light for 24 hours. It was found that the weight loss of 0.05 g corresponds to 0.0027 mole of water. The amount of obtained hydrogen (62,7 ml) was calculated assuming that the resulting gas is an ideal gas.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Wojciech Tadeusz Gomoła (FC) Wojciech Tadeusz Gomoła,, Faculty of Chemistry (FC)
Title in Polish
Badania nad otrzymywaniem żelu SiO2-TiO2­ o składzie 60% mol.SiO2
Supervisor
Wincenty Skupiński (FC/DH-EM) Wincenty Skupiński,, Department Of High-Energetic Materials (FC/DH-EM)Faculty of Chemistry (FC)
Certifying unit
Faculty of Chemistry (FC)
Affiliation unit
Department Of High-Energetic Materials (FC/DH-EM)
Study subject / specialization
, Technologia Chemiczna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
03-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Wincenty Skupiński (FC/DH-EM) Wincenty Skupiński,, Department Of High-Energetic Materials (FC/DH-EM)Faculty of Chemistry (FC) Marek Marczewski (FC/CChT) Marek Marczewski,, Chair of Chemical Technology (FC/CChT)Faculty of Chemistry (FC)
Keywords in Polish
fotokatalizator, żel krzemowo-tytanowy, wodór, woda, półprzewodnik
Keywords in English
photocatalyst, SiO2 - TiO2 gel, hydrogen, water, semiconductor
Abstract in Polish
W pracy tej przedstawiono krok po kroku proces otrzymywania żelu krzemowo – tytanowego o składzie 60% molowo tlenku krzemu. Zbadano również nasiąkliwość i właściwości elektronodonorowe otrzymanego nośnika. Uzyskano nasiąkliwość równą 0,7ml/0,5g nośnika. Przeprowadzone badania nie pozwoliły na stwierdzenie obecności właściwości elektronodonorowych. Na otrzymanym nośniku osadzono platynę, i tak otrzymany fotokatalizator użyto w procesie fotolizy wody. Mieszaninę 30ml wody destylowanej z otrzymanym fotokatalizatorem naświetlano przez 24 godziny lampą kwarcową. Stwierdzono ubytek masy w wysokości 0,05g odpowiada to 0,0027 mol wody. Zakładając, że powstały gaz jest gazem doskonałym obliczono, że ilość otrzymanego wodoru, to 62,7ml.
File
  • File: 1
    Badania nad otrzymywaniem żelu SiO2 – TiO2 o składzie 60% molowych SiO2.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 8507

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTc60b84c532804618b4ef4ff10938b81a/
URN
urn:pw-repo:WUTc60b84c532804618b4ef4ff10938b81a

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page