Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Simulator of Queuing Disciplines in Linux

Wojciech Zieliński

Abstract

The subject of the presented engineering dissertation is an application served as the simulator of the traffic shaping algorithms. Due to a surge in the use of W networks, the traffic shaping is a very important issue for every administrator. The cognition of the subject matter on its practical side requires the designing of the own test enviromnent and an extensive knowledge about the parameters of every algorithm and its configuration methods. The executed program is supposed to enable flimiliarization with the issue and the practical application of the algorithms. There has been discussed the queuing mechanisms and described Linux algorithms in the theoretical part of the dissertation. There has been also enclosed basic concepts connected with lP networks and the Quality of Service in this part. The part dedicated the application contains the project analysis and project specification.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Wojciech Zieliński (FEIT/ICS) Wojciech Zieliński,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Symulator kolejkowania w systemie Linux
Supervisor
Paweł Radziszewski (FEIT/ICS) Paweł Radziszewski,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Issue date (year)
2009
Internal identifier
ENII-PI.001027
Keywords in Polish
jakość usług, kształtowanie ruchu, algorytmy kolejkowania, kolejkowanie Linux, FWO, PFIFO, SFQ, TBF, RED, PRIO, HTB, CBQ, uw32
Keywords in English
Quality of Service, QoS, traffic shaping, queuing algorithms, Linux queuing3 ElFO, PFIFO, SFQ, TBF, RED, PRIO, HTB, CBQ, uw32
Abstract in Polish
Przedmiotem przedstawionej pracy inżynierskiej jest aplikacja służqça do symulacji zachowania algorytmów kształtowania ruchu. Kształtowanie ruchu ze względu na gwałtowny wzrost wykorzystania sieci lP jest bardzo istotnym zagadnieniem dla każdego administratora. Pomanie tematyki od strony praktycznej wymaga skonstruowania własnego środowiska testowego oraz rozległej wiedzy dotyczącej parametrów każdego z algorytmów i metod ich konfiguracji. Wykonany program ma umożliwić zapoznanie się z zagadnieniem i praktyczne zastosowanie algorytmów. W teoretycznej części pracy omówiono mechanizmy kolejkowania oraz opisano algorytmy występujące w systemie Linux. W tej części zawarto również podstawowe pojęcia zwia?ane z sieciami IF oraz z jakością usług. Część praktyczna obejmuje analizę i projekt aplikacji demonstrującej różne metody kolejkowania w systemie Linux.

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTc60774e238754ff682a639bf4ecdcfa0/
URN
urn:pw-repo:WUTc60774e238754ff682a639bf4ecdcfa0

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page