Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Modeling and visualization of reality in the Minecraft environment with the use of spatial data

Piotr Michalak

Abstract

The main purpose of the work was to explore the possibility of using spatial data in modeling and visualization of reality in the Minecraft game environment. A part of research work done in the WorldPainter software and in the FME Safe Software environment. As a result of the experimental part, based on the Digital Terrain Model and nine vector layers from BDOT10k, the model of the city of Warsaw in the Minecraft game environment was created.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Piotr Michalak (FGC) Piotr Michalak,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Title in Polish
Modelowanie i wizualizacja rzeczywistości w środowisku Minecraft z wykorzystaniem danych przestrzennych
Supervisor
Sebastian Różycki (FGC/DPRSISIS) Sebastian Różycki,, Department of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Systems (FGC/DPRSISIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Department of Photogrammetry, Teledetection and Spatial Information Systems (FGC/DPRSISIS)
Study subject / specialization
, Geodezja i Kartografia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
30-01-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Robert Olszewski (FGC/DC) Robert Olszewski,, Department of Cartography (FGC/DC)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Sebastian Różycki (FGC/DPRSISIS) Sebastian Różycki,, Department of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Systems (FGC/DPRSISIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
GIS, bazy danych przestrzennych, wizualizacja, Minecraft, Warszawa
Keywords in English
GIS, spatial data, visualization, Minecraft, Warsaw
Abstract in Polish
Głównym celem niniejszej pracy było zbadanie możliwości wykorzystania danych przestrzennych w modelowaniu i wizualizacji rzeczywistości w środowisku gry Minecraft. Cześć badawcza pracy wykonana w oprogramowaniu WorldPainter oraz w środowisku FME Safe Software. W wyniku części eksperymentalnej, w oparciu o Numeryczny Modelu Terenu oraz dziewięciu warstw wektorowych z BDOT10k, powstał model m. st. Warszawa w środowisku gry Minecraft.
File
  • File: 1
    Modelowanie_i_wizualizacja_rzeczywistości..._Michalak_274520.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 27753

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTc5e22700e184476baab3451b245a95ee/
URN
urn:pw-repo:WUTc5e22700e184476baab3451b245a95ee

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page