Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Evaluation of the effective management of the finances by way of the example of the commune of Nowy Duninow in the years 2012-2014

Patrycja Sztenderewicz

Abstract

The subject of this thesis is the evaluation of the effective management of the finances by way of the example of the commune of Nowy Duninow in the years 2012-2014.The first chapter introduces the essence of a commune, its sections and all the tasks done by it. The budget of a commune is discussed in the second chapter, that is the meaning of a budget, its principles, structure and its procedures. The issue of the income the commune has or gets from any grants mainly educational, compensatory and equalizing subsidy and the expenses it has to do all the necessary tasks is also discussed in the second chapter of this thesis. The third chapter is about the characteristic features of the commune of Nowy Duninow, which is the main subject of this thesis. The income and the expenses of the commune of Nowy Duninow in the years 2012-2014 is presented in the second part of chapter three. The tabulary specifications and charts have been used to illustrate the structures of the income and the expenses of the commune. The income and the expenses in particular sections have been discussed too. The dinamics of the income and the expenses as well as the surplus of the budget in the particular years and the dinamics of all the particular sections of the income and the expenses have been presented as well. The effectiveness of the accomplishment of the budget of Nowy Duninow commune in the years 2012-2014 has also been discussed at the end of the thesis.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Patrycja Sztenderewicz (CESS) Patrycja Sztenderewicz,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Title in Polish
Ocena efektywności zarządzania finansami gminy Nowy Duninów na przestrzeni lat 2012-2014
Supervisor
Monika Burżacka (CESS) Monika Burżacka,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Certifying unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Affiliation unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Study subject / specialization
, Ekonomia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Eugeniusz Kwiatkowski (CESS) Eugeniusz Kwiatkowski,, College of Economics and Social Sciences (CESS) Monika Burżacka (CESS) Monika Burżacka,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Keywords in Polish
gmina, organy gminy, budżet, dochody budżetowe gminy, wydatki budżetowe gminy
Keywords in English
commune, sections of a commune, budget, income of a commune, budget expenses of a commune
Abstract in Polish
Tematem pracy jest ocena efektywności zarządzania finansami gminy Nowy Duninów na przestrzeni lat 2012-2014. Rozdział pierwszy pracy przedstawia istotę gminy, jej organy oraz zadania jakie gmina wykonuje. W rozdziale drugim omówiony został budżet gminy tj. pojęcie budżetu, zasady, strukturę oraz procedury budżetowe. Scharakteryzowane zostały również dochody jakie gmina posiada, uzyskuje z dotacji, subwencji oraz wydatki jakie ponosi na realizację wykonywanych zadań. W rozdziale trzecim przedstawiona została charakterystyka gminy Nowy Duninów, która jest przedmiotem niniejszej pracy. W dalszej części rozdziału trzeciego omówione zostały dochody i wydatki ponoszone w latach 2012-2014. Dla zilustrowania struktury dochodów i wydatków wykorzystano zestawienia tabelaryczne oraz wykresy. Omówiono dochody i wydatki w poszczególnych działach. Wskazano działy o najwyższych i najniższych dochodach i wydatkach. Przedstawiono również dynamikę dochodów i wydatków oraz nadwyżki budżetowej w poszczególnych latach, dynamikę dla poszczególnych działów dochodów i wydatków. Omówiona została również efektywność zarządzania finansami gminy Nowy Duninów na przestrzeni lat 2012-2014.
File
  • File: 1
    Praca licencjacka Patrycja Sztenderewicz.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11236

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTc59d4e62a5494455928191e27f94c051/
URN
urn:pw-repo:WUTc59d4e62a5494455928191e27f94c051

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page