Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Software for determining HRV heart rate variability

Kamila Georgina Glita-Tracz

Abstract

The purpose of the present thesis was to design a computer program in Matlab environment to determine heart rate variability based on the ECG signal. The software uses an intuitive and simple graphical interface that should not be difficult for users. The operation of the designed software allows the user to read the ECG signal from an external file in .dat format. In order to verify the software’s operation and methods of QRS complex detection, a function was created, within the scope of the thesis, which allows for generating a synthetic ECG signal, where the user can manually enter data such as HR rhythm, noisiness, HRV heart rate variability (frequency and depth of modulation). The time, frequency and spectral analysis of heart rate variability has also been added to the program function. The thesis includes a description of the project, the results of functional tests and verification of its operation during the analysis of the ECG signal read from the MIT-BIH external database. The completed analysis results can be exported to the JPG file and Matlab Workspace.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Kamila Georgina Glita-Tracz (FEIT/IRMT) Kamila Georgina Glita-Tracz,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Program do wyznaczania zmienności rytmu serca HRV
Supervisor
Szymon Cygan (FEIT) Szymon Cygan,, Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)
Study subject / specialization
, Inżynieria Biomedyczna (Biomedical Engineering)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-10-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Bogumił Konarzewski (FEIT/IRMT) Bogumił Konarzewski,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Szymon Cygan (FEIT) Szymon Cygan,, Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
elektrokardiografia, zmienność rytmu serca, detekcja zespołu QRS
Keywords in English
electrocardiography, heart rate variability, detection of the QRS complex
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy było zaprojektowanie w środowisku Matlab programu komputerowego wyznaczającego zmienność rytmu serca na podstawie sygnału EKG. Oprogramowanie wykorzystuje intuicyjny i prosty interfejs graficzny, który nie powinien sprawiać trudności każdemu użytkownikowi. Działanie zaprojektowanego rozwiązania pozwala na wczytanie sygnału EKG z pliku zewnętrznego w formacie .dat. W celu weryfikacji działania programu oraz metody detekcji zespołu QRS, w ramach pracy została napisana funkcja umożliwiająca generowanie syntetycznego sygnału EKG, gdzie użytkownik może ręcznie wprowadzić dane takie jak rytm HR, zaszumienie, zmienność rytmu HRV (częstotliwość i głębokość modulacji). Do funkcji programu została również dodana analiza czasowa, częstotliwościowa oraz widmowa zmienności rytmu serca. W poniższej pracy zawarto opis projektu, wyniki testów funkcjonalnych oraz weryfikacja jego działania podczas analizy sygnału EKG wczytanego z bazy zewnętrznej MIT-BIH. Gotowe wyniki analizy można eksportować do pliku JPG oraz do Workspace programu Matlab.
File
  • File: 1
    Praca_dyplomowa_-_Kamila_Glita-Tracz.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 36151

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTc59cdf7fad784600803f0203e4203119/
URN
urn:pw-repo:WUTc59cdf7fad784600803f0203e4203119

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page