Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The synthesis of a driving cycle for testing pollutant emission and fuel consumption of light duty vehicles

Maciej Łukasz Listkiewicz

Abstract

The main purpose of the work is to develop a travel cycle for testing pollutant emissions and fuel consumption of light duty vans. The developed cycle is to be used for testing on a chassis dynamometer. For this purpose at the beginning they were acquainted with harmful substances emitted into the atmosphere by cars - mainly light vans. Then, examples of driving cycles used around the world are given. Based on the information obtained, an attempt was made to create own driving cycle. Using the OBD-LOG device empirical measurements were made on the selected measuring trip. The tested vehicle belonged to a baking company, so his route was imposed from above. After the selection, velocity courses (single trips) from 50 days of work were obtained. In the next step, zero-dimensional characteristics were determined. Based on them, the most representative trip (day) was selected and the Nieznamierowice driving cycle was created based on it. The last stage of the work was to compare the values of the obtained characteristics with the parameters of other cycles in the world.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Maciej Łukasz Listkiewicz (FACME) Maciej Łukasz Listkiewicz,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Synteza testu jezdnego do badania emisji zanieczyszczeń i zużycia paliwa lekkich samochodów ciężarowych
Supervisor
Zdzisław Chłopek (FACME/IV) Zdzisław Chłopek,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Jakub Lasocki (FACME/IV) Jakub Lasocki,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
Institute of Automotive Engineering (FACME/IV)
Study subject / specialization
, Mechatronika Pojazdów i Maszyn Roboczych
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
09-09-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
SIMR; D-2191
Reviewers
Maciej Tułodziecki (FACME/IV) Maciej Tułodziecki,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Jakub Lasocki (FACME/IV) Jakub Lasocki,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
testy jezdne, emisja zanieczyszczeń, zużycie paliwa, lekkie samochody ciężarowe
Keywords in English
driving cycles, pollutant emissions, fuel consumption, light duty vehicles
Abstract in Polish
Głównym celem pracy jest opracowanie testu jezdnego do badania emisji zanieczyszczeń i zużycia paliwa lekkich samochodów ciężarowych. Opracowany test ma być wykorzystywany do badania na hamowni podwoziowej. W tym celu na początku zapoznano się ze szkodliwymi substancjami emitowanymi do atmosfery przez samochody – głównie lekkie samochody ciężarowe. Następnie podano przykłady testów jezdnych stosowanych na całym świecie. W oparciu o uzyskane informacje podjęto próbę stworzenia własnego testu jezdnego. Za pomocą urządzenia OBD-LOG dokonano pomiarów empirycznych na wybranym odcinku pomiarowym. Badany pojazd należał do firmy piekarskiej, więc jego trasa była odgórnie narzucona. Po selekcji uzyskano przebiegi prędkości (pojedyncze przejazdy) z 50 dni pracy. W kolejnym kroku pracy wyznaczono charakterystyki zerowymiarowe. W oparciu o nie, wybrano najbardziej reprezentatywny przejazd (dzień) i na jego podstawie stworzono test jezdny Nieznamierowice. Ostatnim etapem pracy było porównanie wartości otrzymanych charakterystyk z parametrami innych testów na świecie.
File
  • File: 1
    Listkiewicz_Maciejpracainż.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 35546

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTc5613a0800224b3ba592d567ab24f731/
URN
urn:pw-repo:WUTc5613a0800224b3ba592d567ab24f731

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page