Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The positioning system demonstrator for WEiTI of the Warsaw University of Technology using the new building infrastructure

Damian Zbigniew Fronia

Abstract

The aim of this thesis was the proposition of a support solution for a person during indoor navigation process. The system consists of a mobile application for Android platform, which is a User Interface, server working as a WebApi made with the usage of ASP.NET technol-ogy and database. Additionally, this solution provides administrative tools, which were pre-pared for Windows system. Communication between individual components is carried out using HTTP Protocol. The solution proposed in this thesis supports functions such as choosing starting position for navigation process, choosing destination point, positioning user in the real time, detecting floor on which user is and presenting information about cur-rent localization. The Mobile application uses camera and gyroscope, which are the parts of most modern mobile devices. The main feature of the application, which is the part of the system, is using image processing and the process of its analysis to navigate user.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Damian Zbigniew Fronia (FEIT) Damian Zbigniew Fronia,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Demonstrator systemu pozycjonowania dla WEiTI Politechniki Warszawskiej wykorzystujący nową infrastrukturę budynku
Supervisor
Tomasz Czarnecki (FEIT) Tomasz Czarnecki,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Telecommunications (FEIT)
Study subject / specialization
, Telekomunikacja (Telecommunications)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
07-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Tomasz Czarnecki (FEIT) Tomasz Czarnecki,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Paweł Tomaszewicz (FEIT) Paweł Tomaszewicz,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
Słowa klucze: OpenCV, analiza ruchu, pozycjonowanie, detekcja ruchu, przepływ optyczny.
Keywords in English
Keywords: OpenCV, move analyse, positioning, move detection, optical flow.
Abstract in Polish
Celem pracy była propozycja rozwiązania wspomagającego osoby w procesie nawigacji wewnątrz budynku. W skład stworzonego rozwiązania wchodzą aplikacja mobilna na sys-tem Android będąca interfejsem użytkownika, serwer działający jako WebAPI w technologii ASP.NET oraz baza danych. Dodatkowo w skład rozwiązania weszły aplikacje dla systemu Windows, które pełniły role oprogramowania administracyjnego. Komunikacja między po-szczególnymi komponentami odbywa się za pośrednictwem protokołu HTTP. Przedsta-wione rozwiązanie obsługuje funkcje takie jak wybór miejsca startowego nawigacji, wybór destynacji, pozycjonowanie użytkownika w czasie rzeczywistym, wykrywanie piętra, na którym znajduje się osoba nawigowana oraz informowanie o bieżącym położeniu. Aplikacja mobilna korzysta z kamery oraz żyroskopu, czyli elementów które wbudowane są w większość nowoczesnych urządzeń mobilnych. Główną ce-chą aplikacji będącej częścią systemu jest wykorzystanie procesów przetwarzania i analizy obrazów do nawigowania użytkownika.
File
  • File: 1
    Praca_dyplomowa_inżynierska_Damian_Fronia.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31991

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTc555bf43fb5741bf99fe87f1dbb857fd/
URN
urn:pw-repo:WUTc555bf43fb5741bf99fe87f1dbb857fd

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page