Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Modification of the chamber stapes prosthesis design

Paweł Grundland

Abstract

The presented thesis concerns the modification of the chamber stapes prosthesis prototype. It contains a description of the pathology of the otosclerosis and the most common method of treatment which is a stapedotomy with a piston prosthesis. The work demonstrated the advantage of a new chamber prosthesis over the currently used piston prosthesis.. Chapters 4, 6 and 7 present and analyze own geometrical modifications leading to the improvement of the functioning of the stapes prosthesis and the method of manufacturing and assembly of the prosthesis. According to the user's requirements, a modified central ear middle ear prosthesis was created, which was successfully implanted during the tests B+R (TANGO 266457, NCBiR) project and carried out planned experimental studies.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Paweł Grundland (FM) Paweł Grundland,, Faculty of Mechatronics (FM)
Title in Polish
Modyfikacja konstrukcji komorowej protezki ucha środkowego
Supervisor
Monika Kwacz (FM/IMPh) Monika Kwacz,, The Institute of Micromechanics and Photonics (FM/IMPh)Faculty of Mechatronics (FM)
Certifying unit
Faculty of Mechatronics (FM)
Affiliation unit
The Institute of Micromechanics and Photonics (FM/IMPh)
Study subject / specialization
, Inżynieria Biomedyczna (Biomedical Engineering)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
07-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Monika Kwacz (FM/IMPh) Monika Kwacz,, The Institute of Micromechanics and Photonics (FM/IMPh)Faculty of Mechatronics (FM) Szymon Cygan (FM/IMBE) Szymon Cygan,, The Institute of Metrology and Biomedical Engineering (FM/IMBE)Faculty of Mechatronics (FM)
Keywords in Polish
otoskleroza, stapedotomia, protezka strzemiączka
Keywords in English
otosclerosis, stapedotomy, stapes prosthesis
Abstract in Polish
Prezentowana praca dyplomowa dotyczy modyfikacji komorowej protezki strzemiączka. Zawiera opis patologii aparatu słuchowego jaką jest otoskleroza oraz opis najczęściej spotykanej metody leczenia jaką jest stapedotomia z użyciem protezki tłoczkowej. W pracy wykazano przewagę nowej protezki komorowej nad obecnie stosowaną protezką tłoczkową. W Rozdziałach 4, 6 i 7 przedstawiono i przeanalizowano własne modyfikacje geometryczne prowadzące do ulepszenia funkcjonowania komorowej protezki strzemiączka oraz zaprezentowano sposób wytworzenia i montażu protezki. Zgodnie z wymaganiami użytkownika wytworzono zmodyfikowaną komorową protezkę ucha środkowego, którą udało się skutecznie zaimplantować podczas badań B+R (TANGO 266457, NCBiR) i przeprowadzić zaplanowane badania eksperymentalne.
File
  • File: 1
    276802_inz.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31831

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTc551db6402454e658c3c6d90e79d8333/
URN
urn:pw-repo:WUTc551db6402454e658c3c6d90e79d8333

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page