Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The concept of laboratory exercise using balis

Adam Górnikowski

Abstract

Summary The concept of laboratory exercise using balis The purpose of thesis is to create instructions for the exercise that will help to understand the mechanism of ERTMS / ETCS system operation. The work touched on such topics as the principle of the balise's operation and the principles to be followed when designing the ERTMS / ETCS system. The first chapters were devoted to the history of the ERTMS / ETCS system implementation and the characteristics of this system were described. The next part deals with technical specifications regarding the location of balises. Described are principles to be followed when designing places where balises will be located. The following chapters focus on the physical phenomena underlying the functioning of the balises. Systems for cooperation with balises at ETCS level have been described The next chapter is devoted to the basics of creating telegrams from / to balise. Components of telegrams are presented and what each packet means. The last chapter presents the concept of exercises in the field of balis operation research.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Adam Górnikowski (FT) Adam Górnikowski,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Koncepcja ćwiczeń laboratoryjnych z zastosowaniem balisy
Supervisor
Przemysław Ilczuk (FT/TCTI) Przemysław Ilczuk,, Division of Traffic Control and Transport Infrastructure (FT/TCTI)Faculty of Transport (FT)
Wiesław Zabłocki (FT/TCTI) Wiesław Zabłocki,, Division of Traffic Control and Transport Infrastructure (FT/TCTI)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Division of Traffic Control and Transport Infrastructure (FT/TCTI)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
27-09-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Jarosław Poznański (FT/TSEL) Jarosław Poznański,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT) Przemysław Ilczuk (FT/TCTI) Przemysław Ilczuk,, Division of Traffic Control and Transport Infrastructure (FT/TCTI)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
ETCS, balisa, interoperacyjność
Keywords in English
ETCS, balise, interoperability
Abstract in Polish
Streszczenie Koncepcja ćwiczenia laboratoryjnego z zastosowaniem balisy Celem pracy jest stworzenie instrukcji do ćwiczenia, które pomoże zrozumieć mechanizm działania systemu ERTMS/ETCS. W pracy poruszono takie tematy jak zasada funkcjonowania balisy oraz zasady jakich należy przestrzegać projektując system ERTMS/ETCS. Pierwsze rozdziały zostały poświęcone historii wdrażania systemu ERTMS/ETCS oraz została opisana charakterystyka tego systemu. W kolejnej części poruszono techniczne specyfikacje dotyczące lokalizacji balis. Zostały opisane zasady jakimi należy się kierować projektując miejsca gdzie będą zlokalizowane balisy. W następnych rozdziałach skupiono się na zjawiskach fizycznych leżących u podstaw funkcjonowania balis. Opisano układy współpracy z balisą na poziomie ETCS Kolejny rozdział poświęcono podstawom tworzenia telegramów z/do balisy. Zaprezentowano elementy składowe telegramów oraz wyjaśniono co oznaczają poszczególne pakiety. W ostatnim rozdziale została zaprezentowana koncepcja ćwiczenia z zakresu badań funkcjonowania balisy.
File
  • File: 1
    Adam_Górnikowski_Koncepcja_ćwieczen_laboratoryjnych_z_wykorzystaniem_balisy.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 35091

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTc5359ad29f364b0488ec248d86f77d6f/
URN
urn:pw-repo:WUTc5359ad29f364b0488ec248d86f77d6f

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page