Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Technology and organization project for the assembly of a precast facility

Kacper Zonenberg

Abstract

The subject of thesis is the execution of the technology and organization project for the assembly of a precast facility. The project has been prepared on the basis of detailed drawings of a manufacturing and storage building with welfare and office facilities. The drawings were made available by the company WEKTOR-P KOWALSCY. Two main aims have been achieved in this thesis. The first one was to conduct a technology and organization study of the assembly of steel facilities. In the study an attempt has been made to elaborate the systematics of assembly methods, techniques and systems. Moreover, the analysis of assembly methods for different types of steel facilities and the description of used machines and equipment has been conducted. The second aim was to prepare a technology and organization project for the assembly of steel hall. To achieve it, a few engineering problems had to be solved. On the basis of the technical description of the facility and the assembly conditions, the concept of the construction site technology and organisation has been determined. Furthermore, a general assembly plan has been created. The concept is extended with technical descriptions and assembly plans. Next, the analysis of workloads and venture implementation costs has been made using the "Norma PRO" software. The time necessary for the completion of the facility has been determined using the "Microsoft Project" software. Finally, potential threats on the construction site and ways of preventing them have been characterized and contained in the occupational safety and health care plan. The final part of the thesis includes the summary and the conclusions.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Kacper Zonenberg (FCEMP) Kacper Zonenberg,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Projekt technologii i organizacji montażu prefabrykowanej konstrukcji obiektu prefabrykowanego
Supervisor
Roman Marcinkowski (FCEMP/ICEn) Roman Marcinkowski,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-09-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Roman Marcinkowski (FCEMP/ICEn) Roman Marcinkowski,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Artur Koper (FCEMP/ICEn) Artur Koper,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
harmonogram, konstrukcje stalowe, montaż, organizacja robót, technologia robót, żuraw
Keywords in English
schedule, steel structures, assembly, organisation of work, technology of work, crane
Abstract in Polish
Przedmiotem pracy dyplomowej jest wykonanie projektu technologii i organizacji montażu prefabrykowanej konstrukcji obiektu prefabrykowanego. Projekt ten został opracowany w oparciu o rysunki wykonawcze hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem socjalno-biurowym, udostępnione przez firmę WEKTOR-P KOWALSCY. W pracy zrealizowano dwa podstawowe cele. Pierwszym z nich było przeprowadzenie studium technologii i organizacji budowy obiektów stalowych. W studium tym podjęto próbę opracowania systematyki metod, technik i systemów montażu, a także przeprowadzono analizę metod montażu różnego typu konstrukcji stalowych, wraz z opisem używanego sprzętu i maszyn montażowych. Drugim z celów było opracowanie projektu technologii i organizacji montażu hali stalowej. Jego realizacja wymagała rozwiązania kilku problemów inżynierskich. Na podstawie charakterystyki obiektu i warunków montażu ustalono koncepcję technologii i organizacji budowy oraz ogólny plan montażu. Rozwinięciem tej koncepcji jest szczegółowy opis techniczny montażu obiektu oraz plany montażu. W dalszej części pracy przy pomocy programu "Norma PRO" dokonano analizy nakładów pracy i kosztów realizacji przedsięwzięcia. Czas potrzebny na zrealizowanie obiektu wyznaczono korzystając z programu "Microsoft Project". Na koniec scharakteryzowano możliwe do wystąpienia na placu budowy zagrożenia oraz sposoby im zapobiegania i zawarto je w planie bioz. Pracę zakończono podsumowaniem i wnioskami z niej wynikającymi.
File
  • File: 1
    245842_praca_dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 4209

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTc526b05dc7a846c595176d6479f17d11/
URN
urn:pw-repo:WUTc526b05dc7a846c595176d6479f17d11

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page