Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Price analysis on real estate markets in Płock in 2015-2017

Monika Kinga Ambroziak

Abstract

The subject od the work is the analysis of the Plock real estate market in 2015-2017. The purpose of the work is to determine how the market has changed and shaped over the analyzed years. The first chapter describes the theoretical aspects of real estate and real estate market. The second chapter describes urban conditions and historical outline, as well as theoretical aspects of the economics analysis in therms of real estate. The third chapter analyzes on the basis of a wide range of data regarding the housing stock in Plock, prices and the numer of flats sold, as well as the demand and supply on real estate was analyzes.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Monika Kinga Ambroziak (CESS) Monika Kinga Ambroziak,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Title in Polish
Analiza cen na rynkach nieruchomości w Płocku w latach 2015-2017
Supervisor
Karolina Kluth (CESS) Karolina Kluth,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Certifying unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Affiliation unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Study subject / specialization
, Ekonomia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
02-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Renata Walczak (CESS) Renata Walczak,, College of Economics and Social Sciences (CESS) Karolina Kluth (CESS) Karolina Kluth,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Keywords in Polish
analiza, rynek, nieruchomość, Płock , rynek pierwotny, rynek wtórny
Keywords in English
analysis, market, real estate, Płock, primary market, secondary market
Abstract in Polish
Przedmiotem pracy jest analiza płockiego rynku nieruchomości w latach 2015-2017. Celem pracy jest określenie jak zmieniał się oraz kształtował rynek na przestrzeni badanych lat. W pierwszym rozdziale zostały opisane teoretyczne aspekty dotyczące nieruchomości oraz rynku nieruchomości. W drugim rozdziale opisano uwarunkowania miejskie oraz rys historyczny, a także aspekty teoretyczne analizy ekonomicznej w ujęciu nieruchomości. W trzecim rozdziale dokonano analizy na podstawie szerokiego zakresu danych odnoście zasobów mieszkaniowych Płocka, cen i liczby sprzedanych mieszkań, a także przeanalizowano popyt i podaż na nieruchomości.
File
  • File: 1
    1102310.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30527

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTc511c6f0ed84422e96db5dbae4abed17/
URN
urn:pw-repo:WUTc511c6f0ed84422e96db5dbae4abed17

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page