Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis of the structure of the unemployed aged over 50 in Poland in the years 2014-2017

Aleksandra Rycombel

Abstract

The aim of the diploma paper is an extensive analysis of the structure of the unemployed aged over 50 in Poland. The paper includes a study of this structure, as well as the general structure of unemployment in the country, so that it was possible to make their comparative analysis and evaluation. The theoretical part presents definitions of issues related to unemployment. The notion of unemployment rate is described, as well as unemployment itself, together with its causes and effects. Further on, the types of unemployment and economic analysis are discussed. The practical part describes the level of unemployment in Poland in the years 2014 – 2017 and assesses it. Next, the structure of the unemployed aged 50 and over in Poland in the years 2014 – 2017 is analysed and compared. Research has shown the negative effects of an ageing population. Despite a general decline in unemployment, the percentage of people aged over 50 among the unemployed has been steadily increasing. Active labour market measures have also been identified as the best performers in tackling unemployment.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Aleksandra Rycombel (CESS) Aleksandra Rycombel,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Title in Polish
Analiza struktury osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia w Polsce w latach 2014-2017
Supervisor
Karolina Kluth (CESS) Karolina Kluth,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Certifying unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Affiliation unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Study subject / specialization
, Ekonomia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
02-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Karolina Kluth (CESS) Karolina Kluth,, College of Economics and Social Sciences (CESS) Renata Walczak (CESS) Renata Walczak,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Keywords in Polish
analiza ekonomiczna, bezrobocie, osoby w średnim wieku, Główny Urząd Statystyczny
Keywords in English
economic analysis, unemployment, middle-aged persons, Central Statistical Office
Abstract in Polish
Celem pracy dyplomowej jest wszechstronna analiza struktury osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia w Polsce. Praca obejmuje badanie struktury osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia, a także ogólnej struktury bezrobocia w kraju, dzięki czemu możliwe okazało się dokonanie ich analizy porównawczej oraz oceny. Część teoretyczna przedstawia definicje zagadnień związanych z bezrobociem. Opisane zostało pojęcie stopy bezrobocia, a także samo zjawisko bezrobocie łącznie z jego przyczynami i skutkami. W dalszej części omówiono rodzaje bezrobocia oraz analizę ekonomiczną. Część praktyczna przybliża poziom bezrobocia w Polsce w latach 2014 – 2017 i poddaje go ocenie. Następnie dochodzi do analizy struktury osób bezrobotnych w wieku 50 lat i więcej w Polsce w latach 2014 – 2017, po czym następuje ich porównanie. Przeprowadzone badania pokazały negatywne skutki starzenia się społeczeństwa. Pomimo ogólnego spadku bezrobocia, procent osób powyżej 50 lat pośród bezrobotnych stale rósł. Wskazano również aktywne działania rynku pracy jako te, które przynoszą najlepsze rezultaty w walce ze zjawiskiem bezrobocia.
File
  • File: 1
    Praca_licencjacka_1.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30557

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTc4b16d26b4d74fdbb4053e2e7172aec6/
URN
urn:pw-repo:WUTc4b16d26b4d74fdbb4053e2e7172aec6

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page