Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analiza awaryjności sieci wodociągowej w Otwocku w latach 2003-2008

Maciej Potyralla

Abstract

-
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Maciej Potyralla Maciej Potyralla,, Undefined Affiliation
Supervisor
Wojciech Feluch (FCEMP/ICEn) Wojciech Feluch,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
19-10-2009
Issue date (year)
2009
Keywords in Polish
analiza, awaryjność, sieci wodociągowe
Keywords in English
-
Abstract in Polish
Praca dyplomowa wykonana na studiach stacjonarnych inżynierskich ma charakter analityczny. Przedmiotem pracy jest analiza funkcjonowania systemu wodociągowego na podstawie danych eksploatacyjnych dotyczących uszkodzeń sieci. W pierwszej części pracy jest zawarte studium oparte na pozycjach literaturowych, normach i rozporządzeniach, dotyczące zagadnień realizowanych w części analitycznej. W części praktycznej przeprowadzona jest analiza dotycząca awaryjności sieci wodociągowej w Otwocku w latach 2003-2008.
File
  • File: 1
    Maciej Potyralla.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTc47927bd39f24bd39c12adca06febe46/
URN
urn:pw-repo:WUTc47927bd39f24bd39c12adca06febe46

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page