Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Study on the possibility of multiple use of [Emim][Ac] ionic liquid for dissolution of chitin particles

Paulina Rutkowska

Abstract

The aim of the study was to investigate the possibility of multiple use of the ionic liquid [Emim] [Ac] as a solvent od chitin. Experiments were performed in three cycles. FTIR spectrum of ionic liquid were measured for before first use. Then the chitin was dissolved, and after 48 hours it was regenerated with water. Ionic liquid was washed out with several portions of fresh water and ethanol. Liquids were collected and [Emim][Ac] was regenerated by evaporation of water/ethanol. FTIR spectra of regenerated ionic liquid have been taken. Additionally the changes in chitin structure were observed on the basis of FTIR spectra and under scanning electron microscope. . Results have shown that the ionic liquid [Emim] [Ac] is an excellent solvent for chitin. (it did not changed during three cycles, regeneration did not caused degradation of ionic liquid). Chitin particles changed the structure and the increase in external surface was observed. Chitin particles did not change the chemical structure, but changes in crystallinity of chitin particles regenerated after the third cycle are possible.. This work was funded by National Science Center under a grant no. DEC-2013/09 / B / ST8 / 00144.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Paulina Rutkowska (FCPE) Paulina Rutkowska,, Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Title in Polish
Badanie możliwości wielokrotnego stosowania cieczy jonowej [Emim][Ac] do rozpuszczania chityny
Supervisor
Małgorzata Maria Jaworska (FCPE/DBBE) Małgorzata Maria Jaworska,, Department of Biotechnology and Bioprocess Engineering (FCPE/DBBE)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Certifying unit
Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Affiliation unit
Department of Biotechnology and Bioprocess Engineering (FCPE/DBBE)
Study subject / specialization
, Inżynieria Chemiczna i Procesowa
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
08-02-2016
Issue date (year)
2016
Pages
43
Internal identifier
DICHP-2493
Reviewers
Łukasz Makowski (FCPE/DCRED) Łukasz Makowski,, Department of Chemical Reactor Engineering and Dynamics (FCPE/DCRED)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE) Małgorzata Maria Jaworska (FCPE/DBBE) Małgorzata Maria Jaworska,, Department of Biotechnology and Bioprocess Engineering (FCPE/DBBE)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Keywords in Polish
ciecz jonowa,chityna,[Emim][Ac]
Keywords in English
the ionic liquid,chitin, [Emim][Ac]
Abstract in Polish
Celem pracy było zbadanie możliwości wielokrotnego użycia cieczy jonowej [Emim][Ac] jako rozpuszczalnika chityny. Badania zostały wykonane w 3 cyklach. Przed rozpoczęciem każdego cyklu wykonywane było oznaczanie widma FTIR cieczy jonowej. Następnie rozpuszczano chitynę w cieczy jonowej i po 48 godzinach chitynę regenerowano wodą, a następnie wielokrotnie odmywano ją wodą i etanolem. Roztwór z przemywania zbierano, a następnie regenerowano ciecz jonową odparowując wodę i etanol. W następnej kolejności wykonywano widma FTIR dla chityny i cieczy jonowej [Emim][Ac]. Dodatkowo na skaningowym mikroskopie elektronowym wykonano zdjęcia chityny w powiększeniach: 100, 250, 1000, 2500, 5000 razy. Uzyskane wyniki badań udowodniły, że ciecz jonowa [Emim][Ac] jest doskonałym rozpuszczalnikiem dla chityny (można użyć jej wielokrotnie). Chityna pod wpływem oddziaływania cieczy jonowej zmieniła swoją strukturę zewnętrzną. Niniejsza praca była finansowana z budżetu Narodowego Centrum Nauki w ramach grantu nr. DEC-2013/09/B/ST8/00144.
File
  • File: 1
    Praca inżynierska- Paulina Rutkowska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 8980

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTc44b65de0a1642d3ba1694f1554a26cb/
URN
urn:pw-repo:WUTc44b65de0a1642d3ba1694f1554a26cb

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page