Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The influence of light aircraft’s covering technology on its performance

Daniel Pyś

Abstract

The aim of this work is to examine the impact of the material from which the light aircraft’s skin is made on its performance. The tests were carried out in a wind tunnel using specially constructed tunnel models. The first part of the study contains a description of solutions used so far in light aviation and the presentation of new generation materials, which due to the technology of performance may in some way affect the performance of the aircraft. Based on the literature review, the physical phenomenon expected to occur was presented. The second part of the thesis describes the requirements for the model and the process of its design in a CAD program. Much of the work is dedicated to the description in the implementation of tunnel models using numerically controlled machines, using vacuum composite lamination and traditional methods and tools. The third section consists of the description of tests carried out in the wind tunnel and a detailed analysis is carried out in relation to the results predicted earlier. In the last chapters of the document, conclusions drawn from tunnel tests and suggestions regarding modification of tunnel models for testing materials for covering light aircraft have been included. In addition, the difficulties created during model design, manufacturing and research are summarized.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Daniel Pyś (FPAE) Daniel Pyś,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Title in Polish
Wpływ technologii wykonania poszycia lekkiego samolotu na jego osiągi
Supervisor
Konrad Gumowski (FPAE/IAAM) Konrad Gumowski,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)
Study subject / specialization
, Lotnictwo i Kosmonautyka (Aerospace Engineering)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
26-06-2019
Issue date (year)
2019
Pages
58
Internal identifier
MEL; PD-5218
Reviewers
Tomasz Goetzendorf-Grabowski (FPAE/IAAM) Tomasz Goetzendorf-Grabowski,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Konrad Gumowski (FPAE/IAAM) Konrad Gumowski,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
lotnictwo, lekki samolot, ultralight, general aviation, osiągi, poszycie, tunelaerodynamiczny, efekt skóry rekina
Keywords in English
aviation, light aircraft, ultralight, general aviation, performance, covering, windtunnel, shark-skin effect
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy jest zbadanie wpływu materiału, z którego wykonane jest poszycie lekkiego samolotu na jego osiągi. Badania przeprowadzone zostały w tunelu aerodynamicznym z wykorzystaniem specjalnie zbudowanych modeli tunelowych. Pierwsza część opracowania zawiera opis dotychczas stosowanych w lotnictwie lekkim rozwiązań oraz prezentację materiałów nowej generacji, które ze względu na technologię wykonania mogą w pewien sposób wpływać na osiągi samolotu. Na podstawie przeglądu literatury przedstawiono zjawisko fizyczne, którego wystąpienie przewidywano. W drugiej części opisano wymagania stawiane przed modelem oraz proces jego projektowania w programie typu CAD. Znaczną część pracy stanowi opis wykonania modeli tunelowych przy użyciu maszyn sterowanych numerycznie, z wykorzystaniem laminowania próżniowego oraz tradycyjnych metod i narzędzi. W trzeciej części pracy opisane zostały badania przeprowadzone w tunelu aerodynamicznym oraz przeprowadzona zostaje ich szczegółowa analiza w odniesieniu do przewidywanych wcześniej rezultatów. W ostatnich rozdziałach dokumentu umieszczono wnioski wyciągnięte z badań tunelowych oraz sugestie dotyczące modyfikacji modeli tunelowych służących do badań materiałów do pokrywania lekkich samolotów. Ponadto podsumowano trudności powstałe podczas projektowania modelu, jego wykonywania oraz przeprowadzania badań.
File
  • File: 1
    1112215__praca_inzynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 34902

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTc41369716f324eb6a48d0e3d520398f6/
URN
urn:pw-repo:WUTc41369716f324eb6a48d0e3d520398f6

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page