Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The characteristics of mirrors for the selected narrow bands of thermal radiation

Dorota Magdalena Sipta

Abstract

Celem owej pracy inżynierskiej było zbadanie charakterystyk zwierciadeł dla wybranych wąskich pasm promieniowania świetlnego z zakresu termowizyjnego. Zbadano dziewięć powierzchni (w tym sześć przeznaczonych tylko dla światła widzialnego i jedna dla światła widzialnego i podczerwonego) odbijających w zależności od kąta padania promieniowania podczerwonego (dalekiej podczerwieni). Jedna z badanych powierzchni została wykonana własnoręcznie z wykorzystaniem foli aluminiowej. Z kamery termowizyjnej VIGOcam v50, która może pracować w dwóch trybach: od-20℃ do 120℃ i 0℃ do 400℃, odczytywana była temperatura dla szerokiego spektrum oraz dla dwóch wybranych wąskich pasm częstotliwości – pasma te uzyskano poprzez zastosowanie filtrów interferencyjnych. Wykorzystano dwa filtry interferencyjne: „CWL 8,908µm, MG38J, ITEMI” i „CWL 10,850µm, CU51J, ITEM2”, pierwszy z nich przepuszczał falę o długości 8,908μm, drugi zaś długość 10,850μm. Otrzymane wyniki przedstawiono na wykresach i porównano je do pomiaru referencyjnego, który oznacza początkową wartość temperatury źródła termicznego (bez zwierciadła na drodze optycznej). Policzono stosunki procentowe uzyskanych wyników. Do pracy wykonano również projekt uchwytu dla filtrów interferencyjnych, który miał pomoc w wykonywaniu powtarzalnych pomiarów. Dany schemat rączki został wydrukowany na drukarce 3D.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Dorota Magdalena Sipta (FP) Dorota Magdalena Sipta,, Faculty of Physics (FP)
Title in Polish
Charakterystyka zwierciadeł dla wybranych wąskich pasm promieniowania termowizyjnego
Supervisor
Jarosław Suszek (FP/OPD) Jarosław Suszek,, Optics and Photonics Division (FP/OPD)Faculty of Physics (FP)
Certifying unit
Faculty of Physics (FP)
Affiliation unit
Optics and Photonics Division (FP/OPD)
Study subject / specialization
, Fotonika
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Jarosław Suszek (FP/OPD) Jarosław Suszek,, Optics and Photonics Division (FP/OPD)Faculty of Physics (FP) Agnieszka Siemion (FP/OPD) Agnieszka Siemion,, Optics and Photonics Division (FP/OPD)Faculty of Physics (FP)
Keywords in Polish
Termowizja, promieniowanie podczerwone, kamera termowizyjna, filtry interferencyjne
File
  • File: 1
    praca_dyplomowa_Dorota_Sipta.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9584

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTc40f2782cf524cff96510f2ef92152be/
URN
urn:pw-repo:WUTc40f2782cf524cff96510f2ef92152be

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page