Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Kartograficzna analiza dostepnosci czasowej centrum Warszawy

Marta Białkowska

Abstract

xxx
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Marta Białkowska (FGC) Marta Białkowska,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Supervisor
Bożena Degórska (FGC/CSMES) Bożena Degórska,PhD, DSc, Professor, Dean, Professor Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)
Study subject / specialization
, Środowiskowe Uwarunkowania Gospodarowania Przestrzenią
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Issue date (year)
2009
Keywords in Polish
xxx
Keywords in English
xxx
Abstract in Polish
xxx
File
  • File: 1
    Kartograficzna analiza dostepnosci czasowej centrum Warszawy.pdf
  • File: 2
    Załącznik nr 1, Mapa dostepnosci.jpg
  • File: 3
    Załącznik nr 2, Mapa dostepnosci z wyrysem.jpg
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTc40dee1da8644529ba2917096f8763cd/
URN
urn:pw-repo:WUTc40dee1da8644529ba2917096f8763cd

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page