Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project of central heating installation in four single-family, two-bay residental buildings in terraced (8 units)

Damian Kurek

Abstract

The aim of this diploma thesis was to design a central heating installation in 4 single-family, two-bay residential buildings in terraced (8 units). For carrying out c.o. installation projects the educational versions of the programs were used: Auditor of OZC and Auditor SET. The central heating installation was designed in a two-pipe, three-pipe system, and the heating medium is water. In addition, every dwelling has its own installations and its own heat source - gas boiler, condensing, dual-purpose Viessmann Vitodens 0-50W BPJD. The design includes the selection of heating elements, fittings and cable insulation In addition, the work was completed with the theoretical part in which I presented the requirements that must be met by the rooms in which the gas boilers are to be located. In the following, I presented the division of heating systems and discussed the central heating installation (I presented the detailed division).
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Damian Kurek (FEE) Damian Kurek,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Title in Polish
Projekt instalacji centralnego ogrzewania w 4 budynkach mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie szeregowej (8 lokali)
Supervisor
Anna Kowalczyk (FEE/DHV) Anna Kowalczyk,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
13-06-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Anna Kowalczyk (FEE/DHV) Anna Kowalczyk,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Paweł Kędzierski (FEE/DHV) Paweł Kędzierski,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
Centralne ogrzewanie, źródła ciepła, wymagania dotyczące pomieszczeń na kotły gazowe.
Keywords in English
Central heating, heat sources, requirements for rooms for gas boilers.
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy dyplomowej było zaprojektowanie instalacji centralnego ogrzewania w 4 budynkach mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie szeregowej ( 8 lokali). Do wykonania projektów instalacji c.o. wykorzystane zostały wersje edukacyjne programów: Audytor OZC oraz Audytor SET. Instalacja centralnego ogrzewania została zaprojektowana w systemie dwururowym, trójnikowym, a czynnikiem grzejnym jest woda. Ponadto każdy lokal mieszkalny posiada własną instalacje oraz własne źródło ciepła- kocioł gazowy, kondensacyjny, dwufunkcyjny Viessmann Vitodens 0-50W BPJD. Projekt uwzględnia dobór elementów grzejnych, armatury oraz izolację przewodów. Ponadto praca została uzupełniona o część teoretyczną w której przedstawiłem wymagania jakie muszą spełniać pomieszczenia, w których mają znajdować się kotły gazowe. W dalszej części zaprezentowałem podział systemów ogrzewania oraz omówiłem instalację centralnego ogrzewania (przedstawiłem podział szczegółowy).
File
  • File: 1
    Damian_Kurek_praca_dyplomowa_inżynierska_część_tekstowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31045

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTc3ce1fcb4f1b45969636c12494cd33f8/
URN
urn:pw-repo:WUTc3ce1fcb4f1b45969636c12494cd33f8

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page