Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Creating Identity on the Internet

Katarzyna Zyskowska

Abstract

In the thesis “Creating Identity on the Internet" describes and analyzes one of the most modern phenomena in the world in which the Internet is an integral part of everyone's life. At the beginning of the work there are the basic concepts clarifying the subject of discussion. The second chapter focuses on the elements of creating identity in the network that is the Internet. Examples of websites and their mechanism of action are included in the third chapter. The next chapter is devoted to the description of the causes of role-playing, opportunities and threats that may arise in the case of creating an Internet identity. In the last chapter are introduces examples of famous people whose websites are a form of image creation.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Katarzyna Zyskowska (FASS) Katarzyna Zyskowska,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Kreowanie tożsamości w sieci Internet
Supervisor
Krzysztof Urbaniak (FASS/DASMA) Krzysztof Urbaniak,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Philosophy of Science, Sociology, and Fundamentals of Technology (FASS/DASMA)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
20-09-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Krzysztof Urbaniak (FASS/DASMA) Krzysztof Urbaniak,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Marek Jakubiak (FASS/DASMA) Marek Jakubiak,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
anonimowość, cyberprzestrzeń, Internet, tożsamość, wizerunek
Keywords in English
anonymity, cyberspace, Internet, identity, image
Abstract in Polish
W pracy pt. „Kreowanie tożsamości w sieci Internet” opisano i przeanalizowano jedno z najbardziej nowoczesnych zjawisk występujących w czasach, w których Internet jest nieodłącznym elementem życia każdego człowieka. Na początku pracy znajdują się podstawowe pojęcia naświetlające tematykę rozważań nad kreowaniem tożsamości w cyberprzestrzeni. Drugi rozdział skupia się na elementach kreowania tożsamości w sieci, którą jest Internet. Przykłady serwisów internetowych oraz mechanizm ich działania zawiera rozdział trzeci. Kolejny rozdział poświęcony jest opisowi przyczyn odgrywania ról, szans, a także zagrożeń jakie mogą zaistnieć w przypadku internetowego kreowania tożsamości. W ostatnim już rozdziale zaprezentowano przykłady osób publicznych, których serwisy internetowe stanowią formę kreowania wizerunku.
File
  • File: 1
    Katarzyna Zyskowska - Kreaowania_tożsamości_w_sieci_Internet_lic.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13173

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTc332a3f8ffd3428b8cab79cc802555f8/
URN
urn:pw-repo:WUTc332a3f8ffd3428b8cab79cc802555f8

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page