Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Software development for femtoscopic correlations ∆φ∆μ for p-L and L-L pairs in Au+Au collisions at √(sNN) = 39 GeV at the experiment STAR

Piotr Paweł Kopaczewski

Abstract

The goal of this thesis was to create software for femtoscopic angular correlations ∆φ∆η. Thesis was focused on angular correlations for pairs: Λ − Λ and p − Λ. The analysis for both pairs were made based on experimental data obtained from gold ions collisions for energy √(sNN) = 39 GeV in STAR experiment. The first chapter was given for introduction into relativistic heavy ion collisions. There are descriptions for elementary physics, quantum chromodynamics, phase diagram and source evolution stages after collision. Second chapter describes RHIC complex, stages of accelerating particles to relativistic velocities and shortly about usage and functionality of TPC ond ToF detctors. Moreover, it contains an introduction to two particle femtoscopic correlations theory and description of basics about two particle angular correlations. Thrid chapter has based on sight description of Λ barion because of its short lifetime and deacay ability. Besides it has description of Λ reconstruction and criteria selections. Fourth chapter shows results which have been divided into four parts. Thefirst three of them contain results for particles from Λ decay, primal protons and Λ particles. The fourth part shows cerrelation functions results. The last part was divided throug paris of particles taken to this analysis. Furthermore there has been done p − p analysis which results were added to the fourth chapter.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Piotr Paweł Kopaczewski (FP) Piotr Paweł Kopaczewski,, Faculty of Physics (FP)
Title in Polish
Stworzenie oprogramowania do analizy femtoskopowych korelacji ∆φ∆μ par p-L oraz L-L dla zderzeń Au+Au przy energii √(sNN) = 39 GeV w eksperymencie STAR
Supervisor
Hanna Zbroszczyk (FP/NPD) Hanna Zbroszczyk,, Nuclear Physics Division (FP/NPD)Faculty of Physics (FP)
Certifying unit
Faculty of Physics (FP)
Affiliation unit
Nuclear Physics Division (FP/NPD)
Study subject / specialization
, Fizyka Techniczna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
26-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Hanna Zbroszczyk (FP/NPD) Hanna Zbroszczyk,, Nuclear Physics Division (FP/NPD)Faculty of Physics (FP) Łukasz Graczykowski (FP/NPD) Łukasz Graczykowski,, Nuclear Physics Division (FP/NPD)Faculty of Physics (FP)
Keywords in Polish
dwucząstkowe korelacje kątowe, korelacje dwucząstkowe, proton, lambda, 39GeV, STAR
Keywords in English
two particle angular correlations, two particle correlations, proton, lambda, 39GeV, STAR
Abstract in Polish
Celem pracy było stworzenie oprogramowania do analizy femtoskopowych korelacji kątowych ∆φ∆η. Skupiono się na korelacjach kątowych par cząstek Λ − Λ oraz p − Λ. Analizy dla obu par zostały wykonane w oparciu o dane eksperymentalne ze zderzeń jonów złota dla energii √(sNN) = 39 GeV zebrane w eksperymencie STAR. Pierwszy rozdział został poświęcony wprowadzeniu w tematykę fizyki zderzeń ciężkich jonów. Znaleźć w nim można opis fizyki cząstek elementarnych, chromodynamiki kwantowej, diagramu fazowego oraz etapów ewolucji źródła tuż po zderzeniu. W rozdziale drugim zawarty został opis kompleksu RHIC, omówienie etapów przyspieszania cząstek do relatywistycznych prędkości w eksperymencie STAR oraz nakreślenie sposobu działania detektorów TPC oraz ToF używanych do analizy korelacji cząstkowych. Ponadto zawiera on także wstęp do teorii dwucząstkowej femtoskopii korelacyjnej oraz podstaw dwucząstkowych korelacji kątowych. Rozdział trzeci posiada poglądowy opis barionu Λ, z uwagi na jego krótką żywotność i, co za tym idzie, szybki rozpad cząstki. Opisano w nim także proces rekonstrukcji cząstki Λ oraz kryteria selekcji, dzięki której których rekonstrukcja oraz analiza została wykonana. Rozdział czwarty przedstawia wyniki pracy. Został podzielony na cztery części. Pierwsze trzy z nich zawierają wyniki dla kolejno: cząstek wynikających z rozpadu cząstki Λ, protonów pierwotnych oraz cząstek Λ. W czwartej części znajdują się wyniki funkcji korelacyjnych. Zostały one podzielone względem badanych par cząstek. Ponadto została również wykonana analiza par p−p, której wyniki zostały dodane do ostatniego rozdziału.
File
  • File: 1
    1103843.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 32232

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTc311157d69f74a27a7881cd58e2529fe/
URN
urn:pw-repo:WUTc311157d69f74a27a7881cd58e2529fe

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page