Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Projekt konstrukcji hali stalowej dwunawowej bez transportu

Arkadiusz Józef Woźniak

Abstract

The design considers steel structure of two naval concourse without transport. The following document contains technical description, static calculations, dimensioning of chosen steel elements, chosen fastenings check and technical drawings of the structure. In designed object, the main load-bearing elements are two-naval frames consisting of HEA 280 pillars embedded in reinforced concrete foundations, and symmetrical trusses that, regarding their symmetry, span equally over each nave. HEB 120 beams were used for top chord and IPE160 beams for bottom chord. Bracing is made of RK 60x60x6 and RK 70x70x6 beams. For purlins, double T bars IPE 180 are to be used. Purlins are stabilized by D6 bar braces and by cover sheets. Beams will be connected directly, by tee joint welds. Roof cover is composed of KINGSPAN KS 1000FF 15 cm thick insulated panels covered with bitumen or polymer. For wall cover KINGSPAN KS 1000 FH, 12 cm thick panels are used, in horizontal tiling. All calculations and element sizing were made according to Eurocode 1990, 1991 and 1993 norms.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Arkadiusz Józef Woźniak (WIL) Arkadiusz Józef Woźniak Wydział Inżynierii Lądowej (WIL)
Tytuł w języku polskim
Projekt konstrukcji hali stalowej dwunawowej bez transportu
Promotor
Franciszek Sawczuk (WIL/IIB) Franciszek Sawczuk Instytut Inżynierii Budowlanej (WIL/IIB)Wydział Inżynierii Lądowej (WIL)
Jednostka dyplomująca
Wydział Inżynierii Lądowej (WIL)
Jednostka prowadząca
Instytut Inżynierii Budowlanej (WIL/IIB)
Kierunek / specjalność studiów
, Budownictwo
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
18-05-2016
Data (rok) wydania
2016
Identyfikator wewnętrzny
DIL-4451
Recenzenci
Wioleta Barcewicz (WIL/IIB) Wioleta Barcewicz Instytut Inżynierii Budowlanej (WIL/IIB)Wydział Inżynierii Lądowej (WIL) Franciszek Sawczuk (WIL/IIB) Franciszek Sawczuk Instytut Inżynierii Budowlanej (WIL/IIB)Wydział Inżynierii Lądowej (WIL)
Słowa kluczowe w języku polskim
konstrukcja stalowa, hala dwunawowa, obliczenia statyczne,wymiarowanie elementów stalowych, połączenia śrubowe, rysunki konstrukcyjne.
Słowa kluczowe w języku angielskim
steel construction, two-nave hall, static calculations, dimensioning steel elements, screw connections, construction drawings
Streszczenie w języku polskim
Projekt dotyczy konstrukcji stalowej hali dwunawowej bez transportu. Niniejszy projekt hali stalowej zawiera opis techniczny, obliczenia statyczne, wymiarowanie wybranych elementów stalowych, sprawdzenie wybranych połączeń i rysunki techniczne konstrukcji. W projektowanej hali głównymi elementami nośnymi są ramy dwunawowe w skład których wchodzą słupy z profili HEA 280 mocowane do żelbetowych stóp fundamentowych oraz wiązary kratowe które ze względu na symetrię składają się z dwóch identycznych części nad każdą nawą gdzie pas górny zaprojektowano z profili HEB 120, pas dolny z profili IPE 160 a skratowanie z profili kwadratowych RK 60x60x6 i RK 70x70x6. Płatwie wykonano z profili dwuteowych IPE 180, płatwie są stabilizowane ssystemem tężników montażowych z prętów D6 oraz blachą pokrycia. Profile połączono bezpośrednio poprzez spoiny pachwinowe. Pokrycie dachu wykonano z płyt warstwowych KINGSPAN KS 1000FF o grubości 15 cm oraz papą lub membraną, natomiast pokrycie ścian stanowi płyta warstwowa KINGSPAN KS 1000 FH o grubości 12 cm w układzie poziomym. Wszelkie obliczenia oraz wymiarowanie elementów wykonano zgodnie z normami Eurokod 1990, 1991 i 1993.
Plik pracy
  • Plik: 1
    inż-Woźniak Arkadiusz-223832.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 11215

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTc30e60df444e411cb9b57fe91ab5c4a5/
URN
urn:pw-repo:WUTc30e60df444e411cb9b57fe91ab5c4a5

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony