Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Projekt instalacji centralnego ogrzewania w jednokondygnacyjnym budynku Centrum Opiekuńczo-Leczniczym w systemie rozdzielaczowo-trójnikowym

Aleksandra Szewczak

Abstract

Każdy nowoprojektowany budynek wraz z instalacjami sanitarnymi powinien spełniać obowiązujące przepisy prawne. Proces tworzenia układów instalacyjnych, rozpoczyna się począwszy od pomysłu inwestora, przez działania projektanta, a kończąc na pracy wykonawcy. Przebieg ten wymaga ogromnej wiedzy specjalistów, ich doświadczenia oraz znajomości aktualnych zasad czy norm. We współczesnym świecie, poza zaostrzonymi przepisami, kładzie się duży nacisk na oszczędność materiałów oraz energii cieplnej, a także długoletnią bezawaryjną pracę instalacji. Poniższa publikacja ma na celu przybliżenie obowiązujących wytycznych projektowania instalacji centralnego ogrzewania w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym pod usługi zdrowia. Jako przykład wykonano projekt techniczny takiej instalacji w Centrum Opiekuńczo-Leczniczym w układzie rozdzielaczowo-trójnikowym. Niniejsza praca dyplomowa jest złożona z dwóch głównych części. Pierwsza z nich została poświęcona zarysowi teoretycznemu dotyczącego instalacji sanitarnych w placówkach medycznych. Szczegółowo omówiono wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania w obiektach służby zdrowia. Odwzorowanie tych wymagań w praktyce przedstawiono na przykładach z załączonych zdjęć. Założenia te dotyczą przede wszystkim sposobu prowadzenia przewodów oraz wyboru odpowiedniego typu urządzenia grzejnego. W rozdziale trzecim omówiono także problem związany z brakiem jasnych zapisów prawnych, które w jednoznaczny sposób określałyby wymagania projektowe w placówkach medycznych. Dodatkowo przybliżono podstawowe cechy i parametry pracy dwóch modeli grzejników higienicznych różnych producentów. W drugiej części publikacji zawarto założenia projektowe, niezbędne obliczenia oraz dobór grzejników i armatury. Działania rozpoczęto od stworzenia podstawowych przegród budowlanych. Następnie stworzono model obliczeniowy projektowanego budynku, który posłużył do wyznaczenia projektowego obciążenia cieplnego obiektu. Kolejnym krokiem było rozmieszczenie grzejników w pomieszczeniach oraz rozplanowanie trasy przewodów. W programie komputerowym wykonano dobór średnic rur, wielkości grzejników oraz armatury. Otrzymane wynik doboru przedstawiono na rzucie projektowanego budynku. Wydruki z programów, katalogi techniczne producentów dobranych urządzeń zamieszczono w załącznikach.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Aleksandra Szewczak (FEE) Aleksandra Szewczak,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Supervisor
Anna Kowalczyk (FEE/DHV) Anna Kowalczyk,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
27-06-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Paweł Kędzierski (FEE/DHV) Paweł Kędzierski,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Anna Kowalczyk (FEE/DHV) Anna Kowalczyk,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
projekt, obiekt służby zdrowia, centralne ogrzewania, wymagania
File
  • File: 1
    Aleksandra_Szewczak_Opis.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 32590

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTc2db216a59a6468792407fd2e4ce4f2b/
URN
urn:pw-repo:WUTc2db216a59a6468792407fd2e4ce4f2b

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page