Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Distributed processing in FPGA devices

Adrian Kluczyński

Abstract

The purpose of this thesis is to design and implement a distributed system, which is used to calculate Rainbow Tables. Created system is based on the client-server model. Communication between server and clients is realized within a Local Area Network. Computer, on which program written in Java language is running, is used as a server, whereas FPGA development boards are the clients. Moreover, the clients are equipped with hardware modules specially designed to accelerate the calculation of the Rainbow Tables. The study outlines the theory of cryptographic hash functions and methods for cryptanalysis of such functions. It also provides theoretical information about the distributed systems.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Adrian Kluczyński (FEIT) Adrian Kluczyński,, Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Przetwarzanie rozproszone w strukturach FPGA
Supervisor
Paweł Tomaszewicz (FEIT) Paweł Tomaszewicz,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Telecommunications (FEIT)
Study subject / specialization
, Telekomunikacja (Telecommunications)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
22-09-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Paweł Tomaszewicz (FEIT) Paweł Tomaszewicz,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Sławomir Kukliński (FEIT) Sławomir Kukliński,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
tęczowe tablice, kryptografia, funkcje skrótu, FPGA, system rozproszony
Keywords in English
rainbow tables, cryptography, hash functions, FPGA, distributed system
Abstract in Polish
Niniejsza praca przedstawia realizację projektu rozproszonego systemu służącego do obliczania Tęczowych Tablic. Stworzony system opiera się na architekturze typu klient-serwer. Komunikacja między serwerem a klientami odbywa się wewnątrz sieci lokalnej. Rolę serwera pełni komputer na którym uruchomiony jest program napisany w języku JAVA, natomiast klientami są płytki deweloperskie z układami FPGA. Dodatkowo, na klientach obliczeniowych zaimplementowane zostały własne moduły sprzętowe służące do akceleracji obliczeń Tęczowych Tablic. W pracy przedstawiono teorię związaną z kryptograficznymi funkcjami skrótu oraz metodami ich łamania i informacje teoretyczne odnośnie systemów rozproszonych.
File
  • File: 1
    1027810-Adrian Kluczynski-Przetwarzanie rozproszone w strukturach FPGA.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13941

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTc2da93d5e6f940fe8e0f9b7c40702866/
URN
urn:pw-repo:WUTc2da93d5e6f940fe8e0f9b7c40702866

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page