Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Adjustment of the parameters of a home charging station for an electric vehicle with renewable energy sources usage

Mateusz Garbacik

Abstract

The paper deals with issues related to renewable energy and electromobility. Solar panels and wind turbine as renewable energy sources was used. The main purpose of the paper is to select the parameters of the home charging station for an electric vehicle using the hybrid wind-solar system depending on environmental and geographic conditions. External conditions are determined by solar insolation and the wind speed in dependence on the region in which the charging station is to be located. For the proper operation of the charging station, the energy demand for charging of an example electric car was estimated and the appropriate parameters of wind turbine was chosen, as well as the parameters of photovoltaic panels. The simulation of the solar wind system in the Matlab & Simulink software was used to carry out the tests. With the simulation, it is possible to observe the power obtained from the wind-sun system what is the basis for determination of the time of charging the electric car. In the thesis was also considered the legal regulations regarding the construction of a home charging station and the profitability of such an investment. The aims of thesis include estimation of power demand in a home charging station, analysis and selection of wind turbine and photovoltaic panel parameters, determination of representative atmospheric conditions and selection of a suitable location as well as computer simulation tests of the hybrid wind-solar system. The thesis allows to broaden the knowledge on the infrastructure of charging electric vehicles and the suitability of renewable energy sources.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Mateusz Garbacik (FACME) Mateusz Garbacik,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Dobór parametrów przydomowej stacji ładowania samochodu elektrycznego przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii
Supervisor
Arkadiusz Hajduga (FACME/ICME) Arkadiusz Hajduga,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Krzysztof Polakowski (FACME/ICME) Krzysztof Polakowski,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)
Study subject / specialization
, Inżynieria Pojazdów Elektrycznych i Hybrydowych
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
04-02-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
SIMR; D-2050
Reviewers
Arkadiusz Hajduga (FACME/ICME) Arkadiusz Hajduga,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Paweł Krawczyk (FACME/ICME) Paweł Krawczyk ,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
samochód elektryczny, ogniwo fotowoltaiczne, turbina wiatrowa, stacja ładowania, profil ładowania
Keywords in English
charging station, photovoltaic cell, wind turbine, battery charging profile
Abstract in Polish
W pracy zajęto się zagadnieniem związanym z energią odnawialną i elektromobilnością. Wykorzystane w pracy źródła energii odnawialnej to panele fotowoltaiczne oraz turbina wiatrowa. Głównym celem pracy jest dobór parametrów przydomowej stacji ładowania pojazdu elektrycznego przy wykorzystaniu układu solarno-wiatrowego w zależności od warunków środowiskowych i geograficznych. Warunki zewnętrzne są określone poprzez nasłonecznienie dla paneli fotowoltaicznych oraz liczbę dni wietrznych i prędkość wiatru dla turbiny wiatrowej w zależności od regionu geograficznego, w którym stacja ładowania ma się znajdować. Dla poprawnego działania stacji ładowania oszacowano zapotrzebowanie na moc dla przykładowego samochodu elektrycznego oraz dobrano odpowiedni typ turbiny wiatrowej oraz typ i liczbę paneli fotowoltaicznych. Do przeprowadzenia badań wykorzystano symulację układu w oprogramowaniu Matlab&Simulink. Dzięki symulacji można zaobserwować moc uzyskaną z układu solarno-wiatrowego i na tej podstawie określić parametry ładowania samochodu elektrycznego. W pracy uwzględniono również regulacje prawne dotyczące budowy przydomowej stacji ładowania oraz rozważono aspekt ekonomiczny takiej inwestycji. Zakres pracy obejmuje oszacowanie zapotrzebowania na moc w przydomowej stacji ładowania wynikające z analizy i doboru parametrów turbiny wiatrowej oraz paneli fotowoltaicznych, zdefiniowanie reprezentatywnych warunków atmosferycznych i wybór odpowiedniej lokalizacji oraz badania symulacyjne układu solarno-wiatrowego. Praca pozwala na poszerzenie wiedzy na temat infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych, w tym szczególnie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
File
  • File: 1
    praca_dyplomowa_MG.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30483

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTc27f852afe794a9a9b7f49ed63f12afc/
URN
urn:pw-repo:WUTc27f852afe794a9a9b7f49ed63f12afc

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page