Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Projekt budynku biurowo-usługowego z możliwością elastycznego kształtowania przestrzeni użytkowej

Jarosław Szymański

Abstract

xxx
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Jarosław Szymański Jarosław Szymański,, Undefined Affiliation
Supervisor
Andrzej Dzięgielewski (FCEMP/ICEn) Andrzej Dzięgielewski,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-10-2009
Issue date (year)
2009
Keywords in Polish
budynek biurowy, przestrzeń użytkowa
Keywords in English
xxx
Abstract in Polish
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-konstrukcyjny budynku biurowo-usługowego z możliwością elastycznego kształtowania przestrzeni użytkowej.
File
  • File: 1
    Szymański Jarosław p. inżynierska 465.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTc27361e872254b33a522f3eb896e55d9/
URN
urn:pw-repo:WUTc27361e872254b33a522f3eb896e55d9

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page