Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Projekt instalacji klimatyzacji w budynku biurowym

Dorota Karolina Puc

Abstract

The subject of this diploma thesis is the design of an air-conditioning system in an office building. Three-storey building, repeatable floors. The project covers only half of the building, one staircase. The designed installation is designed to provide fresh air and neutralize heat gains in the room. The air is treated in a ventilation unit located on the roof. The air handling unit is equipped with a water heater, a freon cooler, a rotary exchanger, filters and a fan section. The amount of supply air at 24141 m3 / h, air removed from the room at 23088 m3 / h. Communication rooms have been designed in a negative pressure in relation to the surrounding rooms, allowing the flow of air through transfer gratings over the door. Insufficient supply air was supplemented with supply air from the CW1 ventilation unit. The air is supplied to the sanitary rooms by transfer grids from the communication room. Separate outgoing installation of sanitary facilities are exhaust valves, along with channels led out above the roofs, finished with roof fans, exhaust fans. Heat gains in rooms are neutralized by cassette air conditioners. Due to the low heat gains, the designed devices are oversized to allow the selection of devices. ArCADia-TERMOCAD PRO 7.0., CadVent, AutoCad, Microsoft Office suite and LindQST platforms were used to prepare this project.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Dorota Karolina Puc (WIBHiIŚ) Dorota Karolina Puc Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (WIBHiIŚ)
Tytuł w języku polskim
Projekt instalacji klimatyzacji w budynku biurowym
Promotor
Tomasz Klinke (WIBHiIŚ/ZKO) Tomasz Klinke Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa (WIBHiIŚ/ZKO)Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (WIBHiIŚ)
Jednostka dyplomująca
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (WIBHiIŚ)
Jednostka prowadząca
Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa (WIBHiIŚ/ZKO)
Kierunek / specjalność studiów
, Inżynieria Środowiska
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
13-06-2019
Data (rok) wydania
2019
Recenzenci
Leszek Targowski (WIBHiIŚ/ZKO) Leszek Targowski Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa (WIBHiIŚ/ZKO)Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (WIBHiIŚ) Tomasz Klinke (WIBHiIŚ/ZKO) Tomasz Klinke Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa (WIBHiIŚ/ZKO)Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (WIBHiIŚ)
Słowa kluczowe w języku polskim
instalacja klimatyzacji, instalacja wentylacji, powietrze, zyski ciepła, nawiewniki, centrala wentylacyjna, klimatyzator kasetonowy
Słowa kluczowe w języku angielskim
air conditioning installation, ventilation system, air, heat gains, ventilators, air handling unit, cassette air conditioner
Streszczenie w języku polskim
Przedmiotem niniejszej pracy dyplomowej jest projekt instalacji klimatyzacji w budynku biurowym. Budynek trzykondygnacyjny, piętra powtarzalne. Projekt swoim zakresem obejmuje połowę budynku, jedną klatkę schodową. Zaprojektowana instalacja ma za zadanie doprowadzenie świeżego powietrza oraz zneutralizowanie zysków ciepła w pomieszczeniu. Powietrze jest poddawane obróbce w centrali wentylacyjnej zlokalizowanej na dachu. Centrala wentylacyjna jest wyposażona w nagrzewnicę wodną, chłodnicę freonową, wymiennik obrotowy, filtry oraz sekcję wentylatorów. Ilość powietrza nawiewanego na poziomie 24141 m3/h, powietrze usuwane z pomieszczenia na poziomie 23088 m3/h. Pomieszczenia komunikacji zostały zaprojektowane w podciśnieniu w stosunku do otaczających pomieszczeń, umożliwiając przepływ powietrza kratami transferowymi nad drzwiami. Niewystarczającą ilość powietrza nawiewanego uzupełniono powietrzem nawiewanym z centrali wentylacyjnej CW1. Do pomieszczeń sanitariatów powietrze jest dostarczane kratkami transferowymi z pomieszczenia komunikacji. Odrębną instalację wywiewną sanitariatów stanowią zawory wywiewne, wraz z kanałami wyprowadzone ponad połać dachu zakończone wentylatorami dachowymi, wyciągowymi. Zyski ciepła w pomieszczeniach są neutralizowane przez klimatyzatory kasetonowe. Z uwagi na niskie zyski ciepła, zaprojektowane urządzenia są przewymiarowane, w celu umożliwienia doborów urządzeń. Do sporządzenia niniejszego projektu użyto programów ArCADia-TERMOCAD PRO 7.0, CadVent, AutoCad oraz pakietu Microsoft Office, a także platformy LindQST
Plik pracy
  • Plik: 1
    Praca_dyplomowa_Puc_Dorota_tekst.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 25815

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTc265c31f7b06476980c58e7f9998e6f2/
URN
urn:pw-repo:WUTc265c31f7b06476980c58e7f9998e6f2

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony