Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Applications of Aspect Oriented Programming

Marcin Tarka

Abstract

Thesis presents application of aspect oriented programming on example of an application for monitoring distributed systems in Java environment. First part presents introduction to aspect oriented programming and selection of typical applications. Second part includes detailed description of architecture and implementation of monitoring application. Process which contains defining of functional requirements, creation of components, chose of libraries and code implementation has been presented. Used applications of aspect oriented programming have been marked out. Last part of thesis presents process of monitoring distributed system with usage of implemented application. Methods of defining monitoring scope and data analysis have been described.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Marcin Tarka (FEIT/ICS) Marcin Tarka,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Zastosowania programowania aspektowego
Supervisor
Ilona Bluemke (FEIT/ICS) Ilona Bluemke,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)
Language
(en) English
Status
Finished
Issue date (year)
2009
Internal identifier
ENII-PI.001121
Keywords in Polish
programowanie aspektowe, system rozproszony, monitorowanie, śledzenie, Java
Keywords in English
aspect oriented programming, distributed system, monitoring, tracing, Java
Abstract in Polish
W pracy przedstawiono zastosowania programowania aspektowego na przykładzie aplikacji do monitorowania systemów rozproszonych w środowisku języka Java. Część pierwsza przedstawia wstęp do programowania aspektowego oraz wybór typowych zastosowań. Część druga zawiera szczegółowy opis architektury oraz implementacji aplikacji monitorującej. Przedstawiony został proces od określenia wymagań funkcjonalnych poprzez projekt komponentów i wybór bibliotek aż do tworzenia kodu konkretnych klas. Szczególny nacisk został położony na użyte zastosowania programowania aspektowego. Ostatnia część pracy prezentuje proces monitorowania systemu rozproszonego przy użyciu zaimplementowanej aplikacji. Opisany został sposób definiowania zasięgu monitorowania oraz analizy zebranych danych.

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTc23e84317883477686702b80236ef795/
URN
urn:pw-repo:WUTc23e84317883477686702b80236ef795

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page