Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The analysis of increasing the pressure of water in water supply network in case of a great fire in Plock

Joanna Dymek

Abstract

The following thesis is dedicated to analysis of possibility of increasing a water pressure in case of a big fire in a Płock area. The study analysis was performed considering the four most probably scenarios for the occurrence of such fires.For some chosen situations of fire there are presented relevant possibilities. For each of the situations delineated in a particular script we propose actions aimed at increasing the water pressure in the municipal water supply. In summary, the work was assessed feasibility and reasonableness of proposed solutions.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Joanna Dymek (FCEMP) Joanna Dymek,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Analiza możliwości zwiększenia ciśnienia wody w sieci wodociągowej w przypadku dużego pożaru na terenie Płocka
Supervisor
Sławczo Denczew (FCEMP/ICEn) Sławczo Denczew,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Małgorzata Dalewska-Kolan (FCEMP/ICEn) Małgorzata Dalewska-Kolan,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
06-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Bożena Piątkowska (FCEMP/ICEn) Bożena Piątkowska,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Małgorzata Dalewska-Kolan (FCEMP/ICEn) Małgorzata Dalewska-Kolan,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
ciśnienie wody, sieć wodociągowa, podwyższenie ciśnienia wody, duży pożar
Keywords in English
water pressure, water supply network, increasing the pressure of water, great fire
Abstract in Polish
Niniejsza praca poświęcona jest analizie i ocenie sposobów stwarzających możliwości zwiększenia ciśnienia wody w miejskiej sieci wodociągowej, w przypadku wystąpienia dużego pożaru na terenie miasta Płocka. W pracy analizę wykonano rozpatrując cztery najbardziej prawdopodobne scenariusze zaistnienia takich pożarów. Dla każdej z sytuacji zakreślonej w poszczególnym scenariuszu przedstawiono propozycję działań, mających na celu zwiększenia ciśnienia wody w miejskiej sieci wodociągowej. W podsumowaniu pracy dokonano oceny realności i sensowności zastosowania proponowanych rozwiązań.
File
  • File: 1
    Dymek Joanna- Praca dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11555

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTc230b18dd9464c5695b8a79f166d1307/
URN
urn:pw-repo:WUTc230b18dd9464c5695b8a79f166d1307

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page